...

Deze week laten we al twee artsen aan het woord. Ann-Marie Morel,longarts en oncologe, komt op voor CD&V in Puurs-Sint-Amands. Willem Hermans, spoedarts, voor sp.a in Lier. We vroegen hen naar de band tussen hun engagement als arts en dat als politicus. Komende weken komen andere artsen aan het woord - andere partijen, andere disciplines,...Dat er inderdaad een directe link is tussen het beroep en de politieke inzet blijkt al duidelijk uit de motivatie van de twee kandidaten die we in deze krant aan het woord lieten: "Eerst als huisarts en nu als mug-arts, kwam ik al te vaak in contact met schrijnende voorbeelden van structurele kansarmoede, opvangproblemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en kinderarmoede. Ik krijg te zien wat er zich achter de gevel afspeelt", zegt dr. Willems.Dat artsen voelen dat hun professionele ervaring geeft dr. Morel scherp aan: "Als ziekenhuisarts werd ik al verschillende keren geconfronteerd met een fusieverhaal. Nu de gemeenten Puurs en Sint-Amands fuseren, wil ik mijn ervaring uit het ziekenhuis gebruiken om critici te overtuigen van de meerwaarde van deze schaalvergroting(...)."Het engament van artsen is ook erg concreet. Dr. Willems is erg verbonden met het lokale verenigingsleven, stelt hij: "Dit is het sociale weefsel van onze maatschappij!" Dr. Morel legt de band tussen het lokale beleid en de uitbouw van integrale zorg - en vertaalt dat ook naar collega's en mensen waarmee ze samenwerkt: "Daarbij denk ik niet alleen aan extra zorg voor de patiënt, maar evenzeer voor zijn of haar huisarts én specialist, en voor de betrokken verpleegkundigen (...)."We proberen met ons staalkaartje de komende weken niet zozeer statistisch representatief te zijn, maar wel een ruime waaier van ideologische overtuigingen aan het woord te laten. In een opzicht zullen we zelfs duidelijk niet representatief zijn. De meeste artsen die opkomen met de gemeenteraadsverkiezingen zijn ouder dan 50, of zelfs ouder dan 60. Artsenkrant zal vooral jongere artsen aan het woord laten. Volgende week laten we u kennismaken met twee kandidaten die nog arts in opleiding zijn.