...

Melissa Mattison en Mark Zeidel van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston pleiten voor een betere medische opvang bij urgentiegevallen aan boord van een vliegtuig. Frequent Vliegtuigmaatschappijen trainen hun personeel grondig op crashes en bijna-crashes maar de meeste crewleden krijgen in hun carrie nooit met een noodlanding of evacuatie te maken. Medische spoedgevallen in de lucht doen zich daarentegen wel frequent voor, maar de veiligheidsvoorschriften schieten op dat vlak te kort, schrijven beide artsen. Vanzelfsprekend hebben vliegtuigen medische urgentiekits aan boord, en er gelden uniforme voorschriften voor de inhoud van de kits. Maar wat er precies in zit, verschilt niettemin van maatschappij tot maatschappij. Ze beschrijven het geval van een passagier die het bewustzijn verliest als gevolg van hypoglykemie. De drie internisten die toevallig aan boord zijn, geven gevolg aan de oproep van de purser om medische bijstand. Nadat ze herhaaldelijk om de medische kit hebben moeten vragen, stellen ze vast dat die geen glucagon of dextrose om intraveneus toe te dienen bevat.Onvoldoende getraind De Amerikaanse luchtvaartadministratie vereist van stewards en stewardessen een minimale kennis van eerste hulp. Ze moeten bijvoorbeeld een defibrillator kunnen bedienen. Volgens Mattison en Zeidel horen die technieken standaard in het curriculum voor cabinepersoneel te worden opgenomen. Artsen die aan boord van een vliegtuig moeten ingrijpen, worden dan ook met aanzienlijke problemen geconfronteerd, stippen de auteurs nog aan. "Ze beschikken slechts over een beperkte behandelruimte en moeten terugvallen op een onvolledige medische kit. Bovendien moeten ze samenwerken met cabinepersoneel dat onvoldoende getraind is om artsen te assisteren." Experts Beide onderzoekers pleiten voor medische hulpkits met een standaarduitrusting (samengesteld volgens richtlijnen van experts). Daarnaast dringen ze aan op een doorgedreven EHBO-opleiding voor cabinepersoneel. Verder moet het personeel kunnen terugvallen op een vaste communicatieprocedure voor medische assistentie vanop de grond voor het geval er geen arts aan boord is.