...

Ze wijzen erop dat de Verenigde Naties nog dit jaar een beslissende stap kan zetten naar een kernwapenvrije wereld. Er wordt weldra namelijk gestemd over een resolutie waarin opgeroepen wordt om multilaterale onderhandelingen te starten over een kernwapenverbod. De petitie stelt vast dat negen landen over 15.000 kernwapens beschikken en dat de inzet van slechts 1% van dit arsenaal een nucleaire hongersnood veroorzaakt. Daarvan worden honderden miljoenen mensen het slachtoffer. International Physicians for he Prevention of Nucleair War, de World Medical Organisation, het Rode Kruis, de Rode Halve Maan waarschuwen er al lang voor: artsen, verpleegkundigen en reddingswerkers kunnen geen zinvolle hulp meer bieden als er een kernoorlog uitbreekt, stelt de petitie. Met andere woorden: het enige zinvolle is om te voorkomen dat kernwapens gebruikt worden. En dus dienen de arsenalen geëlimineerd te worden. "Een verbod op kernwapens ligt volledig in de lijn van de internationaal erkende verdragen die chemische en biologische wapens, clusterbommen en landmijnen verbieden," zo luidt het. 127 landen vinden dat de kernwapens hun bestaan bedreigen. Daarom eisen ze multilaterale onderhandelingen over een wereldwijd verbod op het gebruik en het bezit van kernwapens. De kernmachten en enkele van hun bondgenoten -waaronder België- verzetten zich echter tegen een verbod. Ze gaan ervan uit dat kernwapens bescherming bieden. De artsen die de petitie ondertekenen -waaronder dus heel wat bekende namen- roepen de Belgische regering echter op om het VN-voorstel over multilaterale onderhandelingen voor een kernwapenverbod te steunen. Op http://www.artsenvoorvrede.be/ kan u de brief ondertekenen indien u dat wenst