...

De media speculeren volop over de voorhanden zijnde vaccins tegen covid-19. Vooral het vaccin van AstraZeneca ligt onder vuur. Heel wat landen lasten een vaccinatiepauze in. België gaat ermee door in afwachting van een nieuw advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA vandaag. Als arts in het veld wordt u dagelijks met deze problematiek geconfronteerd. Dat is niet altijd evident. Hoe denkt u erover? Om de vinger aan de pols te houden, stelden we een korte enquête op die we afgelopen maandag meestuurden met de nieuwsbrief van Artsenkrant. Uw snelle, massale respons leert alvast dat het thema leeft. Dinsdagmorgen hadden al 436 artsen de peiling beantwoord. We willen u de voorlopige resultaten dan ook niet onthouden. In het algemeen vertrouwen huisartsen en specialisten het EMA, zo blijkt. 87% van de respondenten vindt de door het EMA goedgekeurde vaccins tegen covid-19 'betrouwbaar' tot 'zeer betrouwbaar'. 9% zegt er geen mening over te hebben. Toch vindt ook een niet te verwaarlozen 4% van de artsen alle vaccins (zeer) onbetrouwbaar. Dat alles sluit naadloos aan bij de antwoorden op een andere vraag. 93% raadt zijn patiënten actief aan zich te laten vaccineren, 3% 'weet het niet' en een dikke 4% antwoordde negatief op de vraag. Deze laatsten ondernemen dus niets naar de patiënten toe. Van de respondenten op deze enquête is 85% gevaccineerd, 11% gaat zich nog laten vaccineren en meer dan 4% weigert een inenting. Tot slot nog dit. Al in september 2020 nam Artsenkrant de temperatuur met een vergelijkbare enquête. Toen wou slechts 63% van de artsen zich laten vaccineren en slechts 69% zou het zijn patiënten actief aanraden. Het vertrouwen groeit dus al was de context natuurlijk wel helemaal anders. In september waren er nog geen vaccins voorhanden. Lees ook: Geen vaccinaties zonder huisartsen