...

Afgelopen maandag besliste een delegatie van de medicomut om vrijdag te vergaderen over mogelijke alternatieven voor de besparingsmaatregelen.Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx stelt het kernkabinet morgen voor om medicomutvoorzitter Jo De Cocq een mandaat te geven voor onderhandelingen. Zo kunnen de gemengde syndicaten andere besparingsvoorstellen uitwerken voor de artsenhonoraria.Voorwaarde is wel dat de voorstellen een even grote impact hebben op de begroting als wat in het regeerakkoord staat. Tot nu toe zijn besparingen voorzien van ongeveer 80 miljoen in de honoraria van ziekenhuisartsen. De ziekenhuizen zelf moeten nog voor 27 miljoen knippen, huisartsen hangt een besparing van om en bij de 56 miljoen boven het hoofd.Vraag is of er nog veel geschoven kan worden. De alternatieven mogen ook niet aan de portefeuille van de patiënt raken, eist Onkelinx.Blessuretijd Een nieuwe bijeenkomst staat voor vrijdag op de agenda. In geval van een akkoord, komt het dossier bij de ministerraad terecht. Maandagavond staat alvast nog een vergadering van de Medicomut geprogrammeerd. Het zal wel heel snel moeten gaan, want eigenlijk spelen de onderhandelaars al in blessuretijd.Roland Lemye (Bvas) liet alvast weten dat hij geen problemen heeft met besparen op zich, wel met het feit dat men de artsen "een aantal aangewezen dingen oplegt. Sommigen binnen het christelijk ziekenfonds vinden het nodig met een aantal punten aan te komen die niets te maken hebben met de besparingsmaatregelen. Het zal niet lukken die te aanvaarden bovenop de enorme financiële offers die men ons wil opleggen. We zullen zien, geef ons de kans te onderhandelen."(i.s.m. Belga)