In het assisenproces over euthanasie op Tine Nys in Gent staan drie artsen terecht. Alle drie lopen ze het risico op strafrechtelijke vervolging. De spraakmakende rechtszaak was voor Artsenkrant/Le Journal du Médecin aanleiding om een online enquête te lanceren. De respons - 776 artsen beantwoordden negen korte, gesloten vragen - leert dat euthanasie als thema leeft. Vooral in Vlaanderen dan, drie kwart van de respondenten is Nederlandstalig. Die taalkundige opdeling spoort met de cijfers over het aantal euthanasiegevallen van de federale euthanasiecommissie. 75 tot 80% van de registraties komt uit Vlaanderen.

Vier dokters op vijf zijn van oordeel dat het proces in Gent voor juridische onzekerheid zorgt bij het medisch korps

Deze peiling geeft interessante en bijzonder uitgesproken resultaten. Zo zijn vier dokters op de vijf van oordeel dat het proces in Gent voor juridische onzekerheid bij het medisch korps zorgt. Dat geldt nog meer voor Nederlandse dan voor Franstalige artsen. Idem dito bij de publieke opinie trouwens. Patiënten zijn ongerust en onzeker, stelt 75% van de Belgische artsen - 80% bij de Nederlandstaligen.

Erger is wellicht nog dat meer dan de helft van de respondenten denkt dat artsen in geval van psychisch lijden in een niet-terminale situatie in de toekomst zullen weigeren nog een advies te verstrekken of euthanasie uit te voeren. Een kwart meent van niet en 21% weet het niet.

Euthanasie bij somatische aandoeningen staat veel minder ter discussie. Meer dan 80% van de artsen denkt dat de confraters adviezen zullen blijven verstrekken of euthanasie zullen blijven uitvoeren. Bijna 8% weet het niet goed en één op de tien is van oordeel dat het proces ook in geval van somatisch lijden in een terminale situatie tot gevolg heeft dat artsen niet langer advies zullen verstrekken of euthanasie zullen uitvoeren.

In het assisenproces over euthanasie op Tine Nys in Gent staan drie artsen terecht. Alle drie lopen ze het risico op strafrechtelijke vervolging. De spraakmakende rechtszaak was voor Artsenkrant/Le Journal du Médecin aanleiding om een online enquête te lanceren. De respons - 776 artsen beantwoordden negen korte, gesloten vragen - leert dat euthanasie als thema leeft. Vooral in Vlaanderen dan, drie kwart van de respondenten is Nederlandstalig. Die taalkundige opdeling spoort met de cijfers over het aantal euthanasiegevallen van de federale euthanasiecommissie. 75 tot 80% van de registraties komt uit Vlaanderen.Deze peiling geeft interessante en bijzonder uitgesproken resultaten. Zo zijn vier dokters op de vijf van oordeel dat het proces in Gent voor juridische onzekerheid bij het medisch korps zorgt. Dat geldt nog meer voor Nederlandse dan voor Franstalige artsen. Idem dito bij de publieke opinie trouwens. Patiënten zijn ongerust en onzeker, stelt 75% van de Belgische artsen - 80% bij de Nederlandstaligen.Erger is wellicht nog dat meer dan de helft van de respondenten denkt dat artsen in geval van psychisch lijden in een niet-terminale situatie in de toekomst zullen weigeren nog een advies te verstrekken of euthanasie uit te voeren. Een kwart meent van niet en 21% weet het niet.Euthanasie bij somatische aandoeningen staat veel minder ter discussie. Meer dan 80% van de artsen denkt dat de confraters adviezen zullen blijven verstrekken of euthanasie zullen blijven uitvoeren. Bijna 8% weet het niet goed en één op de tien is van oordeel dat het proces ook in geval van somatisch lijden in een terminale situatie tot gevolg heeft dat artsen niet langer advies zullen verstrekken of euthanasie zullen uitvoeren.