...

Tot 2007 moest een arts gemiddeld 30 dagen wachten op een uitspraak van de toetsingscommissie. Nu loopt die wachttijd soms op tot zes maanden, en dat terwijl de maximale termijn op twaalf weken ligt. Daardoor verkeren artsen steeds langer in onzekerheid. Euthanasie blijft immers strafbaar in Nederland, behalve als de toetsingscommissie een positief oordeel velt.De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) vraagt nu aan de regionale toetsingscommissie euthanasie om vanaf 2012 de wettelijke termijn te respecteren. Lode Wigersma, directeur beleid van de KNMG: "Het oordeel van de commissie is voor dokters de afronding van een lang en emotioneel proces. Het moment dat je zeker weet je niet vervolgd zult worden is van groot belang."