...

De afgelopen maanden vonden er in Engeland meerdere stakingen plaats in de zorgsector, dan weer van de ambulanciers, dan weer van de verpleegkundigen en in april jl. van de artsen in opleiding. Ook andere (overheids)sectoren trokken dit jaar al de straat op.De meest recente actie eindigde 1 mei, verpleegkundigen in NHS (National Health Service) Engeland legden er drie dagen het werk neer. Hun belangrijkste eis is meer loon. Een rapport wees uit dat tussen 2010-11 en 2022-23 de lonen van verpleegkundigen in England, Wales en Noord-Ierland netto twintig procent zijn gedaald. Dit is een probleem, stellen analisten, in de context van retentie en de (lage) moraal van veel zorgverstrekkers.Verlies verpleegkundigen"We mogen de impact van dit verlies [van verpleegkundigen, nvdr] niet onderschatten", schrijft de Engelse pediater in opleiding in Manchester Jennifer Darlow in The BMJ."Zowel in de samenleving als in het ziekenhuis doen verpleegkundigen zoveel meer dan men denkt. Zij voorzien niet alleen in de essentiële behoeften van de meest kwetsbare patiënten, maar treden ook op als pleitbezorgers, troosters, adviseurs en vrienden.""De meeste praktiserende artsen zouden niet weten waar te beginnen met het aanleggen van een infuus, het toedienen van medicatie, het veilig naar het toilet helpen van patiënten, of ervoor zorgen dat medicijnen correct worden voorgeschreven en beschikbaar zijn."En Darlow gaat nog wel even verder: "Iedereen die ooit onwel is geworden in het ziekenhuis weet dat het niet de artsen zijn tot wie men zich het eerst wendt. Verpleegkundigen zijn degenen die vragen of je pijn hebt, die mondverzorging bieden, die als eerste merken wanneer je onwel wordt en die namens jou optreden om ervoor te zorgen dat je de behandeling krijgt die je nodig hebt."Artsen en verpleegkundigen verenigenRekening houdend met de omvang en complexiteit van hun takenpakket, weerspiegelen de salarissen van verpleegkundigen volgens Darlow niet hun vaardigheden en verantwoordelijkheden. Artsen moeten verpleegkundigen steunen, stelt ze. "Alleen door ons te verenigen als gezondheidswerkers zal de regering reageren.""Als patiënt en arts weet ik dat ik niets ben zonder verpleegkundige. Hoe meer van ons deze waarheid uitdragen, hoe dichter verpleegkundigen bij een salaris komen dat hun immense en onmisbare waarde erkent", zo besluit de pediater in opleiding vurig.