...

Eind vorig jaar vroeg Renate Hufkens, kamerlid voor de N-VA, aan de minister van Justitie gedetailleerde cijfers op over gevallen van agressie tegen huisartsen.Een precies antwoord kon niet gegeven worden - er kon alleen een statistiek gemaakt worden van het aantal processen-verbaal wegens geweldpleging in de praktijk van de huisarts. De plaats dient dan als criterium, de arts zelf was niet noodzakelijk het slachtoffer.In 2012 werden er 26 gevallen van 'inbreuk tegen de fysieke integriteit' in de huisartspraktijk geregistreerd, en in 2013 heeft men weet van 18 gevallen. In de provincie West-Vlaanderen alleen waren er in 2013 drie gevallen bekend, in 2012 werd geen enkel geval gemeld.(*)Het aantal aangiftes schommelt sterk van jaar tot jaar. Het gaat duidelijk om een onderraportering. Renate Hufkens en haar collega Valerie Van Peel, ook van N-VA, willen dat er verbetering in de registratie komt."Zonder in een angstcultuur te willen verzeilen, klopt het natuurlijk wel dat een huisarts extra kwetsbaar is. Het woord zegt het zelf, vaak zien ze hun patiënten letterlijk in hun eigen huis of komen ze op alle uren van de dag en nacht bij de mensen thuis. Als dochter van een huisarts heb ik aan de lijve ondervonden hoe dat soms risico's met zich meebrengt ", zegt Valerie Van Peel.Renate Hufkens vindt dat men artsen ook moet aansporen om aangifte te doen van alle gevallen van geweldpleging.De N-VA-kamerleden vernamen van de minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon dat een alarmknop-app voor artsen eigenlijk al klaar is. De app stuurt het alarm door naar de 101- en 112-centrales. Volgens de N-VA-minister wordt het systeem thans uitgetest en is het daarna aan huisartsenorganisaties om de app te verspreiden.(*) 'Schriftelijk bulletin van vragen en antwoorden' van 23 maart 2015 (Bulletin 54-017).