...

Volgens professor Stéphane De Wit (afdeling infectieziekten, UMC Sint-Pieter, Brussel) is er op het vlak van hiv-screening nog veel werk aan de winkel.Professor De Wit is verantwoordelijk voor het belangrijkste referentiecentrum voor hiv/aids in ons land, dat zo'n 2.500 patiënten opvolgt. "De hiv-epidemie in ons blijft duidelijk actief", benadrukt hij. Vooral migranten en mannelijke homoseksuelen worden getroffen. De Wit werkt samen met anderen actief mee aan de uitbouw van het aidsplan dat minister Onkelinx aankondigt. Streefdatum is juni 2013. Dat is zeker niet te lang gezien de berg voorbereidend werk die nog moet worden verzet.Professor De Wit geeft alvast de grote lijnen van het plan mee: de lancering van campagnes, vooral gericht op de risicogroepen; de kwaliteit van de screening opdrijven - momenteel wordt immers meer dan 40% van de gevallen opgespoord in een vergevorderd stadium van de ziekte; acties voeren in homomilieus,... Verder moet er meer aandacht gaan naar preventie vóór en na de blootstelling. En de hypothese om alle seropositieven te behandelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moet worden overwogen. Er zijn ook heel wat nieuwe tests (zoals een snelle bloedtest en een speekselanalyse) waar we rekening mee dienen te houden. Een belangrijke prioriteit voor Prof. De Wit is de 'opvoeding' van het medisch korps op dat vlak. Er gaan immers heel wat opportuniteiten verloren voor het uitvoeren van een test. Er moeten meer anonieme en gratis testmogelijkheden komen, onder meer op plaatsen en evenementen waar het virus meer voorkomt. "Screening is een wapen dat we absoluut beter moeten inzetten", benadrukt De Wit.