...

"Deze functie stelt voorschrijvers in staat om de zorg beter te af te stemmen op basis van elkaars voorschriften en dus op de zorgnoden van de patiënt", licht Katrien Thorré, directeur van Recip-e de bedoeling hiervan toe.Voorschriften die vanaf 11 december 2023 in Recip-e werden aangemaakt, kunnen nu ook door andere artsen bekeken worden dan door degene die het voorschrift opstelde. De huisarts kan het voorschrift van de cardioloog bekijken - en omgekeerd.Het gaat wel alleen om openstaande voorschriften - die nog niet zijn afgeleverd of die bij de apotheker in behandeling zijn. Voorschriften die verwijderd of vervallen zijn, die al door de apotheker afgeleverd zijn en gearchiveerd worden, kunnen niet meer worden bekeken.VISI-vlagDe patiënt heeft bovendien de mogelijkheid om de 'zichtbaarheid' van het voorschrift te regelen. Standaard staan alle voorschriften 'open', en kan dus elke arts die een therapeutische relatie heeft met de patiënt die bekijken.Maar de patiënt kan een nieuwe zogenaamde VISI-vlag instellen. Is de VISI-vlag 'gesloten', dan kan alleen de arts die het voorschrift aanmaakte het nog zien - andere artsen niet.Een andere instelling van de VISI-vlag is 'GMD-houder': die maakt dat de voorschrijvend arts én de huisarts die het GMD van de patiënt beheert het voorschrift kunnen bekijken maar andere artsen niet. Al kunnen andere artsen het voorschrift niet openen, ze kunnen wel zien dat er een 'verborgen' voorschrift is - dat ze niet alle openstaande voorschriften van de patiënt te zien krijgen.Patiënten moeten goed uitgelegd worden wat het verborgen houden van een voorschrift kan meebrengen, stelt Recip-e. Ze moeten daarnaast ook door artsen desnoods nog eens opnieuw uitgelegd worden wat het 'informed consent' voor het delen van informatie inhoudt. Want als patiënten hun toestemming om hun gegevens te delen met zorgverleners hebben ingetrokken, kan de arts het voorschrift uiteraard evenmin zien. Er bestond al een VISI-vlag die de patiënt kon instellen voor apothekers. Die biedt de patiënt de mogelijkheid een voorschrift voor apothekers te verbergen. De patiënt kan het voorschrift voor alle apothekers verbergen, of het alleen zichtbaar laten voor de apotheker bij wie hij het geneesmiddel plant af te halen. Die VISI-vlag blijft bestaan, er verandert niets aan.AchtergrondEr zijn voor artsen overigens ook nog andere manieren om te achterhalen welke medicatie een patiënt neemt. De huisarts kan een overzicht van de medicatie (waarvan hij op de hoogte is) in het SumEHR van de patiënt hebben gezet. En er is het medicatieschema van de patiënt - als hij er een heeft en voor zover dat volledig en up-to-date is.Recip-e heeft een gedetailleerde uitleg op de website gezet over hoe de functie werkt. We lichten er nog een aantal bijzonderheden uit.