...

De top drie van de meest vertrouwde beroepsgroepen zijn brandweerlui (97%), artsen (92%) en leraren (86%). Ook wereldwijd staan de artsen op de tweede plaats (89%), maar moeten ze de brandweer laten voorgaan (98%). In Nederland staan artsen op de eerste plaats (94%).Gemiddeld heeft de Belg tegenover de verschillende beroepsgroepen 56% vertrouwen, en dat vertrouwen stijgt met 2,5% in vergelijking met vorig jaar. Maar we blijven wel wantrouwiger dan het Europese gemiddelde, dat 58% bedraagt. Vlamingen zitten dichter bij dit gemiddelde dan Franstaligen.Politici staan op de laatste plaats: maar 13% van de Belgen vertrouwt hen nog. Maar het kan nog slechter, zoals in Duitsland. Een beroepsgroep die in Belgihaar laagste score haalt zijn de geestelijken (28%).