...

Geen toegang tot infoDe dienst Vreemdelingenzaken baseert zich op informatie over de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van aidsbehandeling in het land van herkomst. "Artsen of advocaten hebben echter geen toegang tot deze info, wanneer ze overwegen om een aanvraag tot regularisatie in te dienen. Tevens is er geen tegenspraak of arbitrage mogelijk wanneer het advies van behandelend arts en de arts van de dienst Vreemdelingenzaken tegengesteld is", aldus de mededeling van de Belgian HIV Doctors, onder welke koepel artsen uit de diverse aidsreferentiecentra zich gegroepeerd hebben.Aids niet langer 'ernstige ziekte' "De onafhankelijkheid van de adviserend artsen van de dienst Vreemdelingenzaken kan in vraag gesteld worden. Vreemdelingenzaken trekt soms tot 8 keer toe een weigeringsbeslissing in, wanneer de patiënt een hoger beroep indient. Wanneer de weigeringsbeslissing van Vreemdelingenzaken door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt vernietigd, nemen ze telkens weer identiek dezelfde beslissing, zodat opnieuw beroep moet ingesteld worden. Ondertussen wordt de patiënt uitgesloten van materiële opvang, recht op werk, sociale bijstand." "Ziektes zoals aids die jaren lang als 'ernstig' werden beschouwd, worden plots niet meer als 'ernstig' aanzien, waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken het verblijf van aidspatiënten plots na jaren niet meer verlengt", zo luidt de alarmkreet van de Belgian HIV Doctors.Overleg een sisser Met hun grieven trokken ze naar het kabinet De Block. Ze kregen er de belofte voor een overleg met de dienst Vreemdelingenzaken over een aantal dossiers. "Dit overleg draaide uit op een sisser. Een 30-tal dossiers werd voorgelegd, geen enkel dossier werd individueel besproken. Zelfs het dossier van een Burundese man, ouder dan 60, in het aidsstadium, diabeticus met terminaal nier- en hartfalen, kon niet worden besproken..."