...

Het Riziv biedt voortaan iedereen de mogelijkheid te checken of een arts of andere zorgverlener geconventioneerd is, en de tarieven uit het akkoord toepast. Nogal wat ziekenfondsen bieden al langer een soorgelijke onlineservice aan hun leden aan. Dr. Moens heeft aan het Verzekeringscomité gevraagd daaraan een halt toe te roepen.PrivéadresHet probleem voor de BVAS-ondervoorzitter is dat de privacy van artsen niet altijd gerespecteerd wordt. "In het verleden heb ik daar al vragen over gesteld en Jo De Cock (voorzitter van de nationale commissie artsen-ziekenfondsen) heeft dat laten onderzoeken. De Privacy-commissie heeft evenwel geen problemen met deze applicatie."Toch heeft Marc Moens problemen met de informatie die sommige ziekenfondsen over artsen prijsgeven. Bij de zoekresultaten wordt soms ook het privéadres getoond."Ik heb op die manier al patiënten bij mij thuis aan de deur gehad. Waar ik woon is geen relevante informatie."Om die reden heeft Moens dan ook zijn verzoek tot het Verzekeringscomité gericht: alleen het Riziv zou als authentieke bron een dergelijke zoekmachine moeten aanbieden, en het geeft dan enkel de relevante gegevens over de arts prijs.