Artsen gezocht voor studie naar positieve effecten van werk op gezondheid

16/03/17 om 15:00 - Bijgewerkt om 14:32

De Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde UGent voert een onderzoek naar de positieve effecten van werk op gezondheid. Voor het welslagen van deze studie zijn wij op zoek naar artsen die patiënten willen motiveren tot het invullen van een vragenlijst.

Artsen gezocht voor studie naar positieve effecten van werk op gezondheid

Kies voor een boekhoudkantoor gespecialiseerd in uw niche, want er gelden specifieke fiscale regels. © Belga Image

Het doel van de studie is te onderzoeken wat het effect is van werkhervatting na ziekte op zelfgerapporteerde gezondheid en welzijn bij werknemers. Daarvoor wensen wij mannen en vrouwen te bevragen in de beroepsactieve leeftijd met een lopende arbeidsovereenkomst. Zij zijn in ziekteverlof sinds minimum vier en maximum 12 weken, en dit ongeacht hun pathologie.

Voor de selectie van deze patiënten doen wij een beroep op u. Voor de eerste screening geeft u aan de patiënt een vragenlijst, een toestemmingsverklaring en een voorgefrankeerde en voorgeadresseerde enveloppe mee. De ingevulde vragenlijst wordt door de patiënt opgestuurd naar de onderzoeker. De tweede screening vindt plaats drie maanden later. Een vragenlijst wordt door de onderzoeker opgestuurd naar de patiënt die de ingevulde vragenlijst terugstuurt naar de onderzoeker. Na ontvangst van beide vragenlijsten worden deze geanonimiseerd en statistisch verwerkt. De gebruikte vragenlijsten zijn de RAND-36 en de EQ-5D, aangevuld met een aantal bijkomende parameters.

Hebt u interesse, neem dan contact op met Dr. Chantal Castelein, 0468-17.24.58, chantal.castelein@ugent.be

Lees meer over: