...

De vakgroep onderzoekt de meest optimale aanpak in vroegtijdige diagnostiek en behandeling ter preventie van chronische pijn bij 'borstkankeroverlevers'.Concreet wil men nagaan hoe bestaande farmacologische, fysiotherapeutische en psychosociale interventies best gecombineerd worden. Wat ontbreekt nog? Waarop moet meer worden ingezet bij diagnostiek en behandeling van pijn en door wie? Bedoeling is een stappenplan te ontwikkelen met strategieën om de juiste zorg op het juiste moment aan de juiste kankeroverlever te kunnen aanbieden door de zorgverstrekker. Om dat uit te vissen, zoekt Yael Slaghmuylders acht tot tien deelnemers voor een online groepsgesprek met zorgverstrekkers uit verschillende disciplines. Voorafgaandelijk wordt gedurende een aantal dagen telkens een nieuwe vraag gesteld. Daarna bespreekt men de antwoorden live in groep via een online videogesprek van 1,5 uur. Voor de start van het groepsgesprek wordt u gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. In het groepsgesprek komen onderwerpen aan bod zoals pijn na kanker, een model van getrapte nazorg, communicatie, coördinatie enz. Deelnemers ontvangen een bon. Tot slot zoekt men nog borstkankeroverlevers en mantelzorgers.Meer info: yael.slaghmuylder@ugent.be, https://forms.gle/h5aMvq9GCMRc3LPB8