...

De tarieven voor raadplegingen en bezoeken, adviezen en toezichtshonoraria worden geïndexeerd met 1,95% - de volledige index, met andere woorden. De speciale technische verstrekkingen en de heelkunde worden maar met 1,25% geïndexeerd. Dat geldt ook voor de anesthesie, en een deel van de klinische biologie. In de medische beeldvorming wordt indexering selectief toegepast - echografie krijgt geen indexering.(Klik hier voor een volledig lijstje per toegekend indexeringsniveau.)HuisartsenEr komt een automatische verlenging van het (e-)GMD vanaf 2021. De details, en waarom als u nog niet bent overgestapt op het eGMD u dat de komende maanden eventueel toch beter doet, verneemt u hier. Het Riziv wil vanaf 2021 een aantal kwaliteitscriteria voor het GMD bewaken. Naast beslissingsondersteuning bij de medische beeldvorming, wil het Riziv ook projecten ontwikkelen voor dergelijke ondersteuning bij het aanvragen van laboratoriumonderzoek en het voorschrijven van antibiotica.Er komt een extra budget van 8 miljoen euro voor de wachtposten. In 2020 wordt ook al een bedrag van 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor proefprojecten met het openhouden van een wachtpost tijdens de week. Er doen zich enkele belangrijke ontwikkelingen voor. Voor de BVAS is belangrijk dat er op kringen nog geen verplichting rust om een wachtpost te organiseren. Kartel vindt die opstelling achterhaald. OpwaarderingenEen raadpleging bij de kinderarts wordt opgewaardeerd met 4,9% - de pediater krijgt nu evenveel als de geriater. Er komt ook een belangrijke opwaardering van de kinderoftalmologie, en verder van de fysische geneeskunde en de revalidatie.Er wordt duidelijk gesteld dat de arts recht heeft op een toezichtshonorarium in de oncologische dagkliniek (chemotherapie). Vanaf september 2020 zou het toezichtshonorarium voor de hematologen en pediatrische oncologen omhoog gaan (60 euro) . De andere medisch oncologen en de artsen die autoimmuunziekten behandelen, zouden in 2021 aan de beurt komen.Het pre-operatieve onderzoek (een risicoinschatting bij een klassieke ingreep) dat aan de anesthesist toevertrouwd is, moet ook een vergoeding krijgen. Een plan in fasen voor dit 'pre-anesthesieonderzoek' moet in juni 2020 op tafel liggen. (Een volledig lijstje herwaarderingen vindt u hier.)Nieuwe zakenEen aantal nieuwe verstrekkingen zien het licht: elastografie van de lever, permanentie MIC-diensten, TAVI, orbitachirurgie,.... Een volledig lijstje vindt u hier.De telegeneeskunde doet met dit akkoord haar intrede. In 2020 wordt al een project opgezet met teledermatologie. En de huisarts zal voortaan een vergoeding kunnen krijgen als hij een MOC bijwoont via een teleconsultatie. (Hoewel nieuw staat dit bij de herwaarderingen.)De TGR onderzoekt hoe de nomenclatuurcodes voor consultaties beter kunnen worden opgesplitst per specialisme, om specifieke maatregelen voor de opwaardering van de zogenaamde kleine specialismen beter mogelijk te maken.Een budget van 6,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor vroegtijdige zorgplanning. In een eerste fase werkt de TGR tegen september 2020 een project uit op grond van het Palliative Indicator Care Tool of PICT. Daarnaast onderzoekt de Nationale Commissie een verhoogd honorarium voor een bezoek aan een palliatieve patiënt.De behandelend arts die een euthanasie uitvoert krijgt een vergoeding van 75 euro wanneer hij het registratieformulier aan de Euthanasiecommissie overmaakt. Het was Kartel die een vergoeding voor de uitvoering van euthanasie vroeg.