...

Het Verzekeringscomité keurde afgelopen maandag de begroting voor 2012 goed. Nieuwe maatregelen moeten de artsen zelf financieren. Het budget van de ziekteverzekering wordt steeds meer afgeroomd.Het volledige budget van de ziekteverzekering bedraagt 27,6 miljard euro. Daar wordt al meteen een bedrag van 1,5 miljard afgetrokken, dat terugvloeit naar de centrale kas van de Sociale Zekerheid.Een belangrijke besparing van 120 miljoen kon dit jaar worden verwezenlijkt door een hervorming in de rusthuissector uit te stellen (de overstap van een driemaandelijkse naar een maandelijkse facturatie). Maar met één pennentrek wordt dit uitgespaarde geld overgeheveld naar de pot van de Sociale Zekerheid. Een typerende trend: het geld voor de ziekteverzekering wordt steeds meer afgeroomd. Nieuwe maatregelen moeten de artsen zelf financieren.Bvas-voorzitter Marc Moens maakt zich ook boos over 12 miljoen uit de ziekteverzekering die wordt gebruikt voor MyCarenet. Alsof de ziekenfondsen de modernisering van hun administratie niet zelf kunnen betalen.Welke groeinorm?Voor Moens is deze de begroting niet te vreten. Hij is ook ongelukkig met de aanloop ernaartoe. De ziekenfondsen weigerden elk voorafgaand overleg.Het begrotingsvoorstel dat het Verzekeringscomité maandag goedkeurde, gaat overigens nog uit van een groeinorm van 4,5%. Wanneer de Algemene Raad van het Riziv - met vertegenwoordigers van de regering en de sociale partners - deze begroting volgende maandag tegen het licht houdt, zal de groeinorm mogelijk al krimpen tot 2%.Dat is niet noodzakelijk een ramp voor de begroting, juist omdat al anderhalf miljard werd afgeroomd. "En het geld voor MyCarenet mag men van mij meteen weer uit de ziekteverzekering schrappen", aldus Moens.Ook de farmaceutische industrie blijft een ideale melkkoe. De geneesmiddelenproducenten moeten volgend jaar maar liefst 72 miljoen euro ophoesten.