...

Staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid Melchior Wathelet (CDH) wil strenge straffen voor dokters die valse medische attesten uitschrijven om uitgeprocedeerde asielzoekers te regulariseren. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verdenkt een vijftal artsen van valsheid in geschrifte. Ze zouden aan de lopende band valse attesten afleveren aan vreemdelingen in de hoop dat ze zo geregulariseerd worden. Een asielzoeker die om een medische reden niet in staat is om naar zijn land van herkomst terug te keren, kan een verblijfsvergunning van een jaar of langer krijgen. Volgens de N-VA wordt die procedure al jarenlang op grote schaal misbruikt. Van de 8.000 asielaanvragen die vorig jaar op medische basis werden ingediend, bleek na onderzoek de helft meteen ongegrond. Uiteindelijk bleef amper 8% van de aanvragen als 'echt gegrond' over. Staatssecretaris Wathelet zit in dit dossier al geruime tijd in het defensief. Vorig jaar nog werd hij ervan beticht instructies te hebben gegeven om regularisatiedossiers met valse stukken toch verder te onderzoeken en eventueel te regulariseren, wat hij overigens zelf ontkend heeft. Als bewijs van zijn goede wil maakte hij toen bekend dat van de ruim 27.000 ingediende dossiers er 1.800 werden doorgestuurd naar het parket wegens vermoedens van fraude.Om fraude tegen te gaan, moeten vreemdelingen een standaard medisch attest gebruiken, met daarop het Rizivnummer van de arts. Toch is dat systeem niet helemaal waterdicht, geeft Wathelet toe, omdat artsen een vals Rizivnummer kunnen opgeven. Mercuriale Begin september kwam het asieldossier weer volop in de actualiteit toen twee Antwerpse magistraten in hun mercuriale zwaar uitvielen naar het falende Belgische asielbeleid. "De buitenproportionele instroom van buitenlanders doet onze sociale zekerheid wankelen en luidt het einde van de democratie in", waarschuwden ze. Wathelet werd deze week in de Kamer ondervraagd over die forse kritiek en over de chaotische hoorzitting die erop volgde. Van die gelegenheid maakte hij gebruik om magistratuur en justitie op te roepen om dokters die zich schuldig maken aan valse attesten ook daadwerkelijk te vervolgen.