...

In Metro verscheen deze week een debat over de nieuwe invulling van het artsenberoep. Artsen, zo geven enkele universitaire ziekenhuizen aan, zijn steeds meer geïnteresseerd in management en in de manier van werken.Ziekenhuizen hebben steeds vaker moeite om bepaalde profielen in te vullen. Maar volgens Hildegard Hermans* (UZ Antwerpen) hebben universitaire ziekenhuizen wel een streepje voor op gewone ziekenhuizen. "We zijn ook opleidingscentra, wat een extra troef is om specialisten binnen onze muren te houden. Bij ons kan je immers verderwerken aan je carrière. Zo biedt het UZA zijn artsen sinds een aantal jaren training in peoplemanagement, coaching en begeleiding aan.""Artsen zijn steeds vaker ook managers", geeft Vandenbussche* (UZ Brussel) aan. "Wij bieden tegenwoordig al onze managementopleidingen automatisch aan onze artsen aan." In het UZ Gent gebeurt hetzelfde. Philippe Boucherie*: "Vandaag zijn artsen steeds meer geïnteresseerd in management en in de manier van werken van andere zorgberoepen. Aan het UZ Gent is het aantal artsen dat een opleiding management volgt, echt indrukwekkend." Koen Balcaen* (UZ Leuven) bevestigt: "Er is de voorbije jaren inderdaad een duidelijke focus komen te liggen op een bredere vorming van het medisch korps. Sinds twee jaar loopt dan ook een leadershipprogramma voor alle medische stafleden bij ons." Non-stop beschikbaar?De nieuwe generatie streeft daarnaast naar een beter evenwicht tussen werk en privé. En dat kan al eens problemen opleveren: ziekenhuizen moeten een permanente zorgverlening garanderen, maar artsen zijn niet langer continu beschikbaar. Vandenbussche: "In dat opzicht is het belangrijk dat we kunnen rekenen op een nieuwe lichting diensthoofden: zij beseffen dat permanente beschikbaarheid niet meer van deze tijd is. De oplossing ligt in een gulden middenweg."