...

Uroloog Rudi Desmet uit Eeklo heeft ongewild voor een verkiezingsstunt van formaat gezorgd. De 66-jarige dokter, die bij deze verkiezingen voor het eerst kandidaat is voor de N-VA, heeft verkiezingsbrieven verstuurd naar zijn patiënten. Daarin vraagt hij hen om op 14 oktober in het kieshokje aan hem te denken. Zowel bij de Orde als in het AZ Alma, waar hij tot vorig jaar werkte, zijn ze niet opgetogen over deze demarche. Dokter Desmet begrijpt de heisa niet goed. "Dit lijkt me eerder een politieke afrekening."In het omstreden verkiezingspamflet schrijft Rudi Desmet aan zijn vroegere patiënten dat hij hen steeds naar beste vermogen heeft verzorgd. Gevolgd door een politieke oproep om op 14 oktober voor hem te stemmen. Bij minstens één patiënt viel de brief alvast niet in goede aarde, want hij werd afgelopen weekend doorgespeeld naar de media. "Ik heb volledig te goeder trouw gehandeld. Misschien heb ik een beginnersfout gemaakt die nu door politieke tegenstanders wordt aangegrepen. Ik heb nooit eerder aan politiek gedaan. Ik weet ook niet hoe je campagne voert. Handjes schudden op de markt ligt niet in mijn aard. Dat vind ik beneden mijn waardigheid als arts", vertelt Desmet. Hij vindt ook niet dat hem een zware beroepsfout kan worden aangewreven. "Als de Orde mij roept, zal ik me zeker komen verantwoorden. Maar ik denk in alle eerlijkheid dat er wel ergere dingen zijn waarover zij zich kunnen buigen. Voor de brieven heb ik mijn persoonlijk adressenbestand gebruikt. Het ziekenhuis waar ik tot vorig jaar werkte, staat hier helemaal buiten." Bij de Orde van Geneesheren vinden ze de campagne alvast op het randje. "Mogelijk is er hier sprake van inbreuk op het beroepsgeheim. Dat zal onderzocht moeten worden, nadat we hierover een klacht hebben ontvangen", laat dokter Michel Bafort van de Orde van Geneesheren Oost- Vlaanderen weten.