Op grond van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek mag een arts nooit schenkingen aanvaarden van een patiënt die overlijdt ten gevolge van de ziekte waarvoor de arts hem behandelt, stelt de Orde. Het betreft zowel schenkingen die de patiënt hem tijdens de behandeling doet, als de voordelen die hij zou genieten uit het testament van de patiënt.

Gaat het om schenkingen van patiënten die niet zijn overleden, dan beveelt de nationale raad aan om beleefd te weigeren en aan de patiënt uit te leggen dat het ongepast zou zijn voor de arts om die te aanvaarden. De nationale raad adviseert in dialoog te gaan met de patiënt om te kijken of er geen andere aanvaarbare bedankingswijzen zijn, zoals een schenking aan een goed doel of het opstellen van een welgemeende bedankingsbrief.

Niet aanmoedigen

"Wanneer een patiënt blijft aandringen een schenking te doen, dient de arts overtuigd te zijn dat dit geen invloed heeft op de professionele oordeelsvorming, noch potentiële schade kan veroorzaken aan de vertrouwensrelatie, in het bijzonder wanneer de patiënt omwille van zijn gezondheidssituatie zich in een uiterst kwetsbare positie bevindt", luidt het verder.

Een arts mag onder geen beding een patiënt aanmoedigen tot een schenking over te gaan die de arts direct of indirect bevoordeelt, stelt de Orde tot slot. "Hij mag het gevoel van de patiënt dat hij hem moreel iets is verschuldigd, niet opwekken of aanmoedigen. De uitoefening van zijn beroep door de arts verantwoordt geen andere materiële beloning dan de betaling van zijn erelonen."

Fotograferen van letsels door een schoolarts bij vermoeden van kindermishandeling

De nationale raad van de Orde der artsen vulde verder zijn advies van 16 december 2017 aan betreffende het fotograferen van letsels bij een kind door een schoolarts die mishandeling vermoedt. U kan dat advies hier lezen.

Op grond van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek mag een arts nooit schenkingen aanvaarden van een patiënt die overlijdt ten gevolge van de ziekte waarvoor de arts hem behandelt, stelt de Orde. Het betreft zowel schenkingen die de patiënt hem tijdens de behandeling doet, als de voordelen die hij zou genieten uit het testament van de patiënt.Gaat het om schenkingen van patiënten die niet zijn overleden, dan beveelt de nationale raad aan om beleefd te weigeren en aan de patiënt uit te leggen dat het ongepast zou zijn voor de arts om die te aanvaarden. De nationale raad adviseert in dialoog te gaan met de patiënt om te kijken of er geen andere aanvaarbare bedankingswijzen zijn, zoals een schenking aan een goed doel of het opstellen van een welgemeende bedankingsbrief.Niet aanmoedigen"Wanneer een patiënt blijft aandringen een schenking te doen, dient de arts overtuigd te zijn dat dit geen invloed heeft op de professionele oordeelsvorming, noch potentiële schade kan veroorzaken aan de vertrouwensrelatie, in het bijzonder wanneer de patiënt omwille van zijn gezondheidssituatie zich in een uiterst kwetsbare positie bevindt", luidt het verder. Een arts mag onder geen beding een patiënt aanmoedigen tot een schenking over te gaan die de arts direct of indirect bevoordeelt, stelt de Orde tot slot. "Hij mag het gevoel van de patiënt dat hij hem moreel iets is verschuldigd, niet opwekken of aanmoedigen. De uitoefening van zijn beroep door de arts verantwoordt geen andere materiële beloning dan de betaling van zijn erelonen."