...

Nieuw is dat het project nationaal gaat. Tot nu toe waren er enkel initiatieven zoals Doctors4Doctors in Antwerpen en het pionierswerk van de provinciale raad van Oost-Vlaanderen onder leiding van Michel Bafort. Dokter Bafort is voorzitter van de begeleidingscommissie bij Arts in Nood.Het project draait rond vier assen, legt Koen Matton, nationaal coördinator, uit. Vooreerst fungeert Arts in Nood als 'discreet en vertrouwelijk hulpplatform' voor psychologische hulpverlening aan artsen. De arts of derden (collega's, familie...) nemen contact op. In het geval het over derden gaat, is het doel de dokter in moeilijkheden te overtuigen om contact op te nemen. Koen Matton en Benoît Dejemeppe, voorzitter van de nationale raad van de Orde, benadrukken dat de Orde het platform enkel financiert. Er staat een muur tussen Orde en platform. "Dit verloopt volledig gescheiden van het disciplinaire luik en met respect voor het beroepsgeheim", aldus Dejemeppe.www.artsinnood.be wordt ook als kenniscentrum uitgebouwd. De website verzamelt (inter)nationale studies over psychosociale problemen - burn-out, depressie, verslaving, suïcidaal gedrag enz. - en stelt ze ter beschikking van alle geïnteresseerden. Tot slot zijn er de luiken 'preventie en sensibilisering' die nauw met elkaar verweven zijn. Matton: "We richten ons uitdrukkelijk tot alle artsen, of ze nu al in het beroep staan of nog in opleiding of op stage zijn, of ze aan de universiteit, een ziekenhuis of in een privépraktijk werken. In overleg en door samenwerking gaan we na wat artsen en de sector nodig hebben. Wat is haalbaar? Wat zijn prioriteiten? Welke middelen staan er ter beschikking?" Sensibilisatie is allicht de grootste uitdaging. "Al 100 jaar is het voor artsen taboe om hulp te zoeken bij persoonlijke psychologische problemen. Het beroep evolueerde sterk, het taboe bleef. Dat doorbreken vergt een heel nieuwe cultuur, eentje waarin artsen zich kwetsbaar mogen opstellen. Dokters zijn ook mensen die ziek kunnen worden. Ze hebben recht op een leven in balans. En allicht vergt dat aanpassingen aan de organisatie van de gezondheidszorg."