...

Er zijn twee kanten aan een dergelijk verzoek, vindt de Orde. De behandelend arts kent de patiënt en weet misschien beter dan wie ook in hoeverre de patiënt nog over voldoende oordeelsvermogen beschikt. Aan de andere kant, wanneer de arts oordeelt dat hij dat attest niet kan afleveren omdat hij aan wilsbekwaamheid van zijn patiënt twijfelt, is er een gevaar dat dat de vertrouwensrelatie met zijn patiënt verstoort.Volgens een nieuw advies van de Nationale Raad heeft de arts de keuze. Hij kan op de vraag van de patiënt ingaan. Hij vermeldt dan het best, met het oog op transparantie, dat hij het attest opstelt als behandelend arts.De arts kan het verzoek van zijn patiënt ook weigeren. Maar de Orde vindt dan wel dat de arts hem moet doorverwijzen naar een collega die de wilsbekwaamheid kan evalueren.De Orde versoepelt opvallend zijn houding in deze materie. Volgens een eerder advies van de Orde dat dateert van november 1997 moest de arts een dergelijk verzoek steeds afwijzen.Advies a160009 17/03/2018