...

Een minderjarige vluchteling of migrant die alleen in België aankomt, wordt tijdens zijn verblijf in ons land een voogd toegewezen. Die staat er onder meer voor in dat hij passende medische verzorging en/of psychologische bijstand krijgt.De voogd heeft het recht om inzage te krijgen in het medisch dossier, zo staat het in de wet op de patiëntenrechten. Maar de Nationale Raad van de Orde wijst erop dat hier wel de nodige nuance geldt. Uiteindelijk moet de arts uitmaken of hij de voogd ook inzage geeft.MaturiteitZo bepaalt de wet op patiëntenrechten dat de minderjarige zelf moet betrokken worden bij de uitoefening van zijn rechten, naargelang van zijn leeftijd en zijn maturiteit. De arts moet de geschiktheid van de patiënt geval per geval beoordelen, ook rekening houdend met de reikwijdte van de eventuele beslissing. Zo nodig kan hij over de voorgestelde medische handeling een multidisciplinair advies aanvragen.De arts kan, wanneer de voogd vraagt het medische dossier in te zien, dit weigeren omdat hij de minderjarige patiënt zelf bekwaam genoeg acht de beslissing te nemen. Hij kan de inzage ook weigeren om de privacy van zijn patiënt te beschermen. Hij moet wel preciseren wat precies zijn motivatie is. Als de reden de privacy van de patiënt is, kan de voogd wel een andere arts aanwijzen - ook gebonden aan het beroepsgeheim - die dan inzage in het dossier krijgt.BemiddelingBij een verschil van mening tussen de voogd en de arts, kan men altijd bemiddeling vragen aan de provinciale raad van de Orde (afhankelijk van waar de arts ingeschreven staat). Ziekenhuizen beschikken ook over een eigen bemiddelingsdienst of men zich ook wenden toto de federale ombudsdienst patiëntenrechten.