...

Stel: je bent cardioloog in een ziekenhuis, je werkt in associatie met twee andere collega's en wil er een derde collega bij om de dienst te versterken. Vanaf nu kan dat niet zomaar door een vacature open te stellen. Het ziekenhuis moet ook voor de aanwerving van zelfstandige artsen via een aanbestedingsprocedure werken.In het artikel 'Aanbestedingen jagen ziekenhuizen op kosten' dat vandaag in Artsenkrant verschijnt, laten we nog in het midden of de wet op de overheidsopdrachten ook van toepassing is voor de aanwerving van zelfstandige artsen. Het kabinet Onkelinx onderzoekt de vraag maar bracht nog geen uitsluitsel, schreven we.Overleg met ministerZiekenhuizen zijn private rechtspersonen die voor meer dan 50% met overheidsmiddelen gesubsidieerd worden. Bijgevolg zijn ze onderworpen aan de aanbestedingsprocedure. Uit de reacties die we kregen op het artikel blijkt dat die procedure niet alleen geldt voor de aankoop van medische apparatuur en geneesmiddelen maar ook voor de aanwerving van artsen. Verscheidene betrokkenen bevestigen dat aan de redactie, maar willen het nieuws niet zelf brengen. "Het is een omwenteling die veel verder gaat dan men zich kan voorstellen", luidt het. Ze hopen dat overleg met minister Onkelinx de regeling nog kan afzwakken.'Niemand zit hier op te wachten'Advocate Liesbeth Lafaut van het kantoor Monard-D'Hulst is in elk geval formeel: "De gunning van de overeenkomsten met zelfstandige artsen valt wel degelijk onder het toepassingsgebied van de wet op de overheidsopdrachten. Niemand zit daarop te wachten maar er valt niet aan de openbare aanbestedingen te ontsnappen. Wat wel buiten het toepassingsveld van de wet valt, is de inhoud van de overeenkomsten zelf. Met andere woorden: de duur en de voorwaarden van het contract kunnen ziekenhuizen en artsen nog steeds met elkaar onderhandelen."Wordt ongetwijfeld vervolgd.