Evikey - dat het netwerk van de verschillende EBP-actoren coördineert - maakt de projecten bekend op zijn website.

Voor de behandeling van artrose van knie en heup bestaan er al richtlijnen, maar probleem is dat die voor een conservatieve behandeling nog te weinig toegepast worden.

De voordelen van fysieke oefeningen om de symptomen van artrose tegen te gaan, worden onderschat. Patiënten lijken zich moeilijk aan een conservatieve behandeling te kunnen houden. Er wordt op dat vlak ook te weinig interdisciplinair gewerkt.

Ebpracticenet gaat een inventaris (Rapid Review) maken van de belangrijkste barrières en van mogelijke interventies om daar tegenin te gaan.

Ook wordt er een markconsultatie georganiseerd om het project goed te kunnen afstemmen op het werkveld.

Het project loopt over twee jaar en richt zich vooral tot huisartsen en kinesitherapeuten, maar bijvoorbeeld ook tot specialisten in de orthopedie, psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen en voedingsdeskundigen.

Voor de aanpak, inclusief detectie, van ondervoeding bij oudere personen moet een richtlijn worden ontwikkeld. Uit onderzoek in Vlaamse wooncentra, bijvoorbeeld, blijkt dat dit echt wel een frequent probleem is. Een kleine helft van de ouderen loopt een risico - bijna een vijfde is ondervoed.

Het project loopt ook over 24 maanden en moet uitmonden in een gevalideerde richtlijn. Daarbij moeten ook meetbare indicatoren worden voorgesteld (proces, outcome, structuur) - vertrekkende van de gegevens in Belrai. Ook een implementatieplan hoort erbij.

Huisartsen en vooral CRA zijn hierbij betrokken, daarnaast gerontologen, mondhygiënisten, verpleegkundigen en zorgkundigen, enzovoort.

Het kwaliteitslabel voor vroedvrouwen richt zich ten slotte op de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn postpartumzorg in de eerste lijn, en van KCE-richtlijnen rond de prenatale opvolging.

De opvolging van zwangerschappen met laag risico loopt nog steeds niet optimaal. Er is te weinig coördinatie tussen de professionals, en een ongelijk aanbod, met slechte integratie.

De postpartumperiode wordt nog te weinig voorbereid tijdens de zwangerschap.

Good practice -aanbevelingen voor prenatale en postnatale zorg moeten vroedvrouwen een houvast bieden. Maar ook huisartsen en gynaecologen, bijvoorbeeld, zijn bij de uitvoering hiervan betrokken.

Op de website van Evikey vindt u een koppeling naar de e-procurement (loopt binnenkort af!). U kunt er ook uw reactie geven.

Evikey - dat het netwerk van de verschillende EBP-actoren coördineert - maakt de projecten bekend op zijn website.Voor de behandeling van artrose van knie en heup bestaan er al richtlijnen, maar probleem is dat die voor een conservatieve behandeling nog te weinig toegepast worden.De voordelen van fysieke oefeningen om de symptomen van artrose tegen te gaan, worden onderschat. Patiënten lijken zich moeilijk aan een conservatieve behandeling te kunnen houden. Er wordt op dat vlak ook te weinig interdisciplinair gewerkt.Ebpracticenet gaat een inventaris (Rapid Review) maken van de belangrijkste barrières en van mogelijke interventies om daar tegenin te gaan.Ook wordt er een markconsultatie georganiseerd om het project goed te kunnen afstemmen op het werkveld. Het project loopt over twee jaar en richt zich vooral tot huisartsen en kinesitherapeuten, maar bijvoorbeeld ook tot specialisten in de orthopedie, psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen en voedingsdeskundigen.Voor de aanpak, inclusief detectie, van ondervoeding bij oudere personen moet een richtlijn worden ontwikkeld. Uit onderzoek in Vlaamse wooncentra, bijvoorbeeld, blijkt dat dit echt wel een frequent probleem is. Een kleine helft van de ouderen loopt een risico - bijna een vijfde is ondervoed.Het project loopt ook over 24 maanden en moet uitmonden in een gevalideerde richtlijn. Daarbij moeten ook meetbare indicatoren worden voorgesteld (proces, outcome, structuur) - vertrekkende van de gegevens in Belrai. Ook een implementatieplan hoort erbij.Huisartsen en vooral CRA zijn hierbij betrokken, daarnaast gerontologen, mondhygiënisten, verpleegkundigen en zorgkundigen, enzovoort.Het kwaliteitslabel voor vroedvrouwen richt zich ten slotte op de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn postpartumzorg in de eerste lijn, en van KCE-richtlijnen rond de prenatale opvolging.De opvolging van zwangerschappen met laag risico loopt nog steeds niet optimaal. Er is te weinig coördinatie tussen de professionals, en een ongelijk aanbod, met slechte integratie.De postpartumperiode wordt nog te weinig voorbereid tijdens de zwangerschap. Good practice -aanbevelingen voor prenatale en postnatale zorg moeten vroedvrouwen een houvast bieden. Maar ook huisartsen en gynaecologen, bijvoorbeeld, zijn bij de uitvoering hiervan betrokken.Op de website van Evikey vindt u een koppeling naar de e-procurement (loopt binnenkort af!). U kunt er ook uw reactie geven.