...

Diacereïne is een langzaam werkend, matig ontstekingsremmend geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van artrose van heup en knie. Het behoort tot de klasse van antrachinonen en blokkeert de werking van interleukine 1-bèta, een eiwit dat een rol speelt bij de afbraak van het kraakbeen en de ontstekingen die samengaan met degeneratieve gewrichtsaandoeningen. Op vraag van het Franse geneesmiddelenagentschap (ANSM) ging het EMA vorig jaar over tot een onderzoek van diacereïne. Het PRAC heeft dus de bezorgdheid van het ANSM bevestigd. Het beschouwt de risico-batenverhouding van dit geneesmiddel als ongunstig door de beperkte werking op de pijn en functionele verbetering van de artrose en door de ongewenste bijwerkingen. Zo komt acute diarree vaak voor. Andere bijwerkingen zijn dan wel zeldzamer, maar soms ernstig, bijvoorbeeld in het geval van levertoxiciteit. De aanbeveling van het PRAC zal worden overgemaakt aan de coördinatiegroep die de verschillende nationale geneesmiddelenagentschappen in Europa vertegenwoordigt. Indien ze wordt goedgekeurd, zullen de lidstaten waar diacereïne is toegestaan het product van de markt moeten halen. (referentie: perscommuniqué van het EMA, 8 november 2013)