...

Twee internationaal gerenommeerde cardiologen - prof. Giuseppe Mancia (Milaan) in naam van de ESH en prof. Robert Fagard (KULeuven) voor de European Society of Cardiology (ESC) - stelden zopas nieuwe gemeenschappelijke richtlijnen voor inzake de behandeling van hypertensie. Ze maakten beiden deel uit van de groep die de aanbevelingen opstelde. Het kon uiteraard niet dat beide groeperingen hun eigen guidelines hadden, vandaar deze samenwerking. Hypertensie belangt immers ook in grote mate de cardiologen aan.Risicostratificatie herzienHeel wat aspecten zijn veranderd in de nieuwe aanbevelingen, preciseerden de twee proffen. In bepaalde gevallen bevestigen nieuwe gegevens de aanpak die al voorzichtig werd geopperd in de laatste richtlijnen, die dateren van 2007. Die aanbevelingen werden dus versterkt. In andere gevallen was er geen bevestiging van de uitgangspunten uit de vorige versie; die werden dan ook geschrapt.Verscheidene grote lijnen komen uit de nieuwe aanbevelingen naar voren. In eerste instantie werd de risicostratificatie in functie van de bloeddruk herzien, met nog steeds de nadruk op het feit dat alle kenmerken van de patiënt in rekening moeten worden genomen. Vier grote categorieën van toenemende ernst bepalen de aanpak. Maar de raad om patiënten met een 'normale hoge bloeddruk' zonder andere risicofactor te behandelen, werd niet meer opgenomen - er is immers geen bewijs dat dat de cardiovasculaire toekomst van de patiënt beïnvloedt.De rol van leefstijl en eetgewoonten daarentegen wordt nog sterker benadrukt, aangezien het bewezen is dat die bijdragen tot een daling van de bloeddruk. Ook al zijn er onvoldoende studies die wijzen op een rechtstreeks effect op de cardiovasculaire evolutie van de patiënt.Eenvoudiger en agressieverEen belangrijke vereenvoudiging vormt de aanbeveling van een unieke streefwaarde, namelijk 140/90 mm Hg voor iedereen, met uitzondering van bepaalde comorbiditeiten (diabetes bijvoorbeeld). Er is ook geen 'eerste keuze' meer voor de geneesmiddelen in de eerste lijn, gevolgd door andere op de tweede lijn. De nieuwe filosofie luidt dat de behandeling moet worden aangepast aan de individuele patiënt, rekening houdend met diens persoonlijke kenmerken (al dan niet diabetes, hartproblemen,...).De aanpak moet wel agressiever zijn en sneller evolueren naar een gecombineerde behandeling. Het staat nu immers duidelijk vast dat een aanzienlijk aantal patiënten minstens twee of zelfs drie geneesmiddelen nodig heeft.Ten slotte zijn er ook aanbevelingen voor een hele reeks speciale situaties: kinderen, zwangerschap, hoogbejaarden, diabetes,...De nieuwe guidelines kunt u hier lezen.