...

Andere Amerikaanse vorsers hebben nu aangetoond dat het sociaal-economische niveau de mensen ook vatbaarder kan maken voor bepaalde kankers (2). Met andere woorden, armen en rijken ontwikkelen niet dezelfde kankers en ook de kankersterfte zou verschillen. Dr. Francis Boscoe et al. zijn tot die conclusie gekomen na analyse van de gegevens van 2,9 miljoen patiënten bij wie een kanker is gediagnosticeerd tussen 2005 en 2009. Ze hebben de patiënten ingedeeld in vijf groepen naargelang van hun levensniveau op het ogenblik van de diagnose. 32 van de 39 geselecteerde kankers correleerden met het sociaal-economische niveau, 14 kankers kwamen vaker voor in milieus waar zeer veel armoede heerst (penis, lever, larynx, baarmoederhals ...) en 18 kwamen vaker voor in rijkere milieus (huid, schildklier, teelballen ...). De incidentie van kanker was lager in de armste zones, maar de sterfte was er hoger. In de rijke zones was dat net omgekeerd. Het verschil is waarschijnlijk toe te schrijven aan een ongelijke toegang tot zorg. (referenties: (1) BMC Cardiovascular Disorders, 3 juni 2011, DOI:10.1186/1471-2261-11-28 (2) Cancer, 27 mei 2014, DOI: 10.1002/cncr.28632)