...

Het nieuwe getuigschrift werd vorige week voorgesteld op de Nationale Commissie. Op dit getuigschrift voor de adviserend geneesheer moet niet alleen de begindatum van de arbeidsongeschiktheid maar ook steeds de einddatum worden vermeld - samen met een uitgebreidere omschrijving van de omstandigheden. "Voor de adviserend geneesheer zullen we voortaan ook bij iedere verlenging een nieuw getuigschrift moeten maken", licht dr. Hueting (Kartel) toe."Voor een langdurige arbeidsongeschiktheid is dat misschien zinvol, maar het lijkt me vooral meer werk bij een kortere periode. Bovendien moet die toelichting bij elke verlenging worden herhaald", voegt hij eraan toe."Reïntegratie is een nobel streven, maar de vraag is of dat in de praktijk niet vooral opnieuw meer werk voor de huisarts gaat opleveren. Het is nog even afwachten wat ervan komt."