...

Met het concept wil Phi Med tegemoet komen aan een aantal problemen waar spoedartsen en ziekenhuizen vandaag mee kampen. "Zoals bekend kampen ziekenhuizen met een tekort aan spoedartsen", vertelde Marijke Wellens, coördinator van Phi Med, destijds in Artsenkrant. "Daarnaast hoorde ik van verschillende spoedartsen - ik maak al jaren wachtlijsten op van spoedartsen - dat ze een flexibeler uurrooster wensen. Concreet kan een spoedarts via Phi Med invallen voor een langere periode, maar evengoed voor één bepaalde shift. Het is dus perfect mogelijk dat een urgentiearts ergens vast in dienst is, maar via de vereniging nog een shift draait in een ander ziekenhuis."Voorheen gaven spoedartsen en ziekenhuizen ons de openstaande tijdsloten in hun agenda's en zorgden wij voor een manuele match", legt Marijke Wellens uit. "Met de webapplicatie kan ieder ziekenhuis nu zelf invullen op welke momenten het een spoedarts nodig heeft en de kunnen ook de spoedartsen zelf kiezen welke openstaande shifts zij willen vullen." Daarnaast worden op het einde van de maand de verloningen automatisch berekend. "Vroeger moest ik nagaan wie welke prestaties wanneer en waar had geleverd. Die tijd is nu gelukkig voorbij", aldus Wellens.Toen we haar in september 2015 interviewden, waren twee Vlaamse ziekenhuizen aangesloten bij Phi Med. "Vandaag is al zo'n 10% van de Belgische spoeddiensten aangesloten (in 2015 waren er in België in totaal 139 ziekenhuissites met een spoeddienst, verdeeld over 102 acute ziekenhuizen, nvdr.)."