...

Het nieuwe systeem is al sinds 2022 in gebruik en wordt voortdurend aangepast op basis van resultaten en feedback van alle partijen. De officiële voorstelling ervan had eind april plaats.TerreuraanslagenDe voorgeschiedenis gaat terug tot de aanslagen in Zaventem en Maelbeek op 22 maart 2016, zo lezen we in het digitale becaremagazine.be van de FOD Volksgezondheid. Een efficiënt en uniform registratiesysteem ontbrak toen. Met als gevolg dat slachtoffers verstoken bleven van de nodige informatie en familieleden soms lang moesten zoeken naar verwanten. Ook de identificatie van de slachtoffers was een lang en moeizaam proces. Zeven jaar geleden registreerde men informatie nog op papier in de medische posten, ziekenhuizen en opvangcentra.Dat kon beter. Daarom beval de parlementaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen de ontwikkeling aan van een algemeen systeem voor slachtofferregistratie. Zo geschiedde. de dienst Dringende Hulpverlening van de FOD Volksgezondheid ontwierp een op maat gemaakt systeem: Bits, Belgian Incident Tracking System. Het laat hulpverleners toe om personen die door een ramp getroffen worden te lokaliseren, te traceren en te identificeren. Bits bevat informatie over de plaats waar overledenen, gewonden en niet-gewonden zich bevinden en over hun medische toestand. Zo snel als mogelijk wordt ook de naam van de getroffene gegeven.Bits bestaat enerzijds uit een mobiele app voor alle hulpverleners. Deze is beschikbaar voor tablets en smartphones en via een webapplicatie die zowel off als online bruikbaar is. Daarmee registreert de hulpverlener gegevens. Anderzijds krijgen getroffenen van een ramp ter plekke een polsbandje met een unieke QR-code. Daaraan worden gegevens gelinkt. Hulpverleners uit de medisch-psychosociale keten voegen info toe. Zo krijgen ze zicht op de fasen die de persoon doorlopen heeft. Gegevens worden verzameld in medische posten, opvangcentra en in de ziekenhuizen waar men gewonden naartoe brengt. Bits registreert ook de zoekvragen van familieleden. De overheid kan lijsten en opvolgingstabellen genereren die nuttig zijn om de psychosociale en medische hulpverlening te coördineren en de partners in een crisiscentrum te informeren. De FOD Volksgezondheid werkt momenteel nog aan een website voor zelfregistratie. Daarop kunnen mensen die betrokken zijn bij een collectieve noodsituatie zich registreren.