...

"De apotheker is de ideale persoon om de patiënt te sensibiliseren", zegt apotheker Geert Heungens, voorzitter van Kovag en vertegenwoordiger van de apothekers in de Vaccinatiekoepel. "Als we de taken van de apotheker van morgen willen invullen, dan zijn preventie en begeleiding kerntaken. De apotheek is laagdrempelig en een apotheker kent zijn cliëntèle en kan hen zeer persoonlijk aanspreken. Vanwege het privacyrecht is dat weinig anderen gegeven." Heungens vindt vaccinatie erg belangrijk. "Waar vaccinatie bij senioren goed is ingeburgerd, blijken jongere risicogroepen vaak de noodzaak niet in te zien. Daardoor staan we nog veraf van de 50% vaccinatiegraad bij deze groepen -zwangere vrouwen, patiënten met chronische aandoeningen, gezondheidswerkers... Een doelstelling die de Vlaamse overheid tegen 2020 wil halen." Een van de problemen volgens Heungens is dat de juiste personen moeten aangesproken worden. "Ik merk in de praktijk dat een aantal artsen zijn patiënten sensibiliseert door hen aan te schrijven en er meteen een voorschriftje bij te steken. Dat kan alleen als de patiënt bij die arts een GMD heeft en de artsensoftware de risicogroepen kan identificeren. Als apotheker kennen wij al onze patiënten, we kennen hun historiek en kunnen ze allemaal systematisch aanspreken." De cijfers tonen nu aan dat de vaccinatiegraad stabiliseert en stagneert. "Zich laten vaccineren wordt als een last en een kost aanzien. We kunnen dat vermijden." In een ideale wereld is vaccinatie een fluitje van een cent, de risico's bij een griepvaccinatie zijn verwaarloosbaar als je de patiënt kent en eerst de juiste vragen stelt. "Vaccinatie door apothekers gebeurt al in veel landen en zonder probleem. Apothekers die dit doen, hebben een degelijke opleiding gekregen en beschikken over een aangepaste ruimte." De vrije keuze van de patiënt in functie van het vertrouwen en de beschikbaarheid van de zorgverstrekker staan in die landen centraal.Wettelijk onmogelijk Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kent de vraag van de apothekers. "Maar die is op dit moment niet aan de orde", zegt ze. "Wettelijk kan de apotheker nu geen vaccinaties toedienen. In het regeerakkoord staat wel duidelijk vermeld dat er moet gepraat worden over de rol van de apotheker en dat gaan we dus ook doen. Ik sta voor elk gesprek open, er mogen geen taboes zijn..."