...

De tarifering per eenheid (TPE) is van toepassing op alle terugbetaalde geneesmiddelen in een vaste orale vorm.In een open brief aan alle artsen benadrukt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) dat de artsen een waardevolle rol kunnen spelen bij een vlotte implementatie van de TPE. "Een apotheker kan een voorschrift maar correct verwerken en factureren per eenheid indien de arts op het voorschrift de posologie aangeeft", schrijft voorzitter Charles Ronlez. "Dat geldt trouwens ook voor de voorschriften waarvoor de TPE niet van toepassing is, want de vermelding van de posologie is wettelijk verplicht. Ook de essentiële info over wijzingingen van posologie of stopzettingen van behandelingen bereikt de apothekers niet. Nochtans is deze informatie noodzakelijk in het TPE-verhaal."Daarom lanceert de APB een warme oproep naar alle artsen: vergeet de posologie niet te vermelden op al uw voorschriften, maar geef ook de wijzigingen of stopzettingen door. "Uiteraard kennen de apothekers de posologie voor de meeste geneesmiddelen goed. Toch is deze informatie vaak gepersonaliseerd. Systematisch de posologie op alle voorschriften vermelden zou kostbare tijd besparen, de kwaliteit van zorg en de therapeutische opvolging verzekeren. In het kader van de TPE zou dit de administratieve last significant verminderen en het laat toe de juiste prijs aan de patiënt te factureren. Het is dus informatie die op meer dan één niveau belangrijk is. De modaliteiten voor de overdracht van deze belangrijke gegevens (wijzigingen of stopzetting van behandeling) kunnen uiteraard onderwerp uitmaken van een overleg op lokaal niveau", besluit de APB.