...

De Brusselse apothekers zijn gestart met een actie waarbij ze de patiënt aansporen om bij minister Onkelinx aan de klaagmuur te gaan staan. Door de nieuwe regelgeving rond geneesmiddelen - waarbij de apotheker voor antibiotica, antimycotica en voorschriften op stofnaam (VOS) de apotheker een van de drie aangeduide goedkoopste geneesmiddelen moét afleveren - ervaren de patiënten behoorlijk wat problemen."Als de minister niet naar ons wil luisteren, dan luistert ze misschien wel naar de patiënt", is de redenering van de apothekers. Zij zijn sinds begin deze maand verplicht om in bepaalde categorieën van geneesmiddelen één van de drie vastgelegde 'goedkoopste' middelen af te leveren. Dat klinkt goed op papier, maar in de realiteit steekt het ene na het andere probleem de kop op. Een van de grote struikelstenen is de afleveringsvorm. De lijst van goedkope middelen houdt immers geen rekening met de manier waarop het geneesmiddel wordt aangeboden. Zo zijn er bepaalde geneesmiddelen die zowel in tabletten als in poeder of in wateroplosbare tabletten worden afgeleverd. Voor patiënten met slikproblemen is die aflevervorm cruciaal, maar bij het samenstellen van de lijst met de drie terugbetaalde, goedkope middelen wordt met die aflevervorm geen rekening gehouden. Patiënten die slikproblemen hebben krijgen daardoor bijvoorbeeld hun geneesmiddel in poedervorm niet terugbetaald.Maar voor sommige patiënten is het overschakelen op een 'onbekend' merk - zeker bij chronisch zieken - een haast onoverkomelijk probleem. Ze herkennen hun eigen pillen niet meer. Het vasthouden aan hun vertrouwde merk betekent voor hen een meerkost aangezien alleen de varianten in de goedkope 'cluster' worden terugbetaald.De Brusselse apotheker die geconfronteerd wordt met een patiënt met dit soort problemen, legt hem vanaf nu een standaard klachtenbrief voor. De patiënt duidt daarop het probleem aan en deelt mee dat hij er niet mee gediend is dat hij als patiënt slachtoffer is van de nieuwe maatregelen die de minister heeft ingevoerd. De Brusselse apothekersvereniging voegt er, bij monde van de patiënt, aan toe dat de maatregelen voor de aflevering van het goedkoopste geneesmiddel aan herziening toe zijn. De vereniging vindt dat de apotheker bij een chronische behandeling de voorkeur moet kunnen geven aan de continuïteit van de behandeling en zijn gebruikelijk merk tegen terugbetalingstarief moet kunnen afleveren. Bij slikproblemen zou hij - via derdebetalersregeling - een aangepaste vorm moeten kunnen afleveren. Als derde eis zou de patiënt - als hij daar uitdrukkelijk om vraagt - ook een ander geneesmiddel dan een van de drie goedkoopste moeten kunnen krijgen. In dat geval zou de patiënt alleen maar het supplement ten opzichte van het goedkoopste geneesmiddel moeten betalen.De Brusselse apothekers willen alle ondertekende brieven bundelen en aan de minister overhandigen.