...

Zij zullen daar instaan voor de bewaring en de voorbereiding van de vaccins en werken nauw samen met artsen, verpleegkundigen, lokale besturen en andere medewerkers. Uit de opgegeven apothekers zullen de effectieve medewerkers worden geselecteerd. Zij nemen de unieke rol van farmaceutisch expert op zich. De farmaceutisch expert is de eindverantwoordelijke voor alle stappen die het vaccin volgt. Van aankomst in het centrum tot in de spuit. Ze zorgen ervoor dat vaccins goed bewaard zijn, met veel respect voor de koude keten die zo min mogelijk mag onderbroken worden. De vaccins zijn ook gevoelig aan schokken. Vooral het Moderna vaccin dat bevroren moet blijven bij het transport. De apotheker moet dus voorzichtig de vaccins ontdooien, aseptisch verdunnen en klaarmaken in de spuiten.VAN heeft de afgelopen maanden intensief samengewerkt met de Vlaamse overheid, en is daar zeer verheugd over. "Deze samenwerking heeft geleid tot een operationeel draaiboek waarin de rollen van elke betrokken partij worden uitgelegd, inclusief de opdracht van de farmaceutisch expert. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde het draaiboek voor in een webinar aan zorgraden en lokale besturen en het wordt nadien gepubliceerd op de website www.laatjevaccineren.be."Voor apothekers is dit een unieke gelegenheid om hun expertise volledig in te zetten tijdens deze historisch ongeziene organisatie. Het geeft hen ook de kans om beter dan ooit samen te werken met andere zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen. Op deze manier hopen we om zo veilig mogelijk, zo snel mogelijk en zo veel mogelijk mensen te vaccineren", besluit VAN-directeur Hilde Deneyer.