...

Het advies kwam er op een vraag van de voormalig WVG-minister, Jo Vandeurzen, die dateert van eind mei. De KAGB is, ondanks zijn erg 'Belgisch' klinkende naam een adviesorgaan voor de Vlaamse Gemeenschap. De vraag van Vandeurzen werd meteen ook aan de Franstalige Académie royale de médecine de Belgique (ARMB) gesteld. De beide academiën brengen dit advies gezamenlijk uit. Preventie is Gemeenschapsmaterie, maar de wetgeving rond zorgberoepen is federaal.OpleidingHet advies is duidelijk: apothekers kunnen ook een griepvaccinatie toedienen. Ze moeten dan wel een opleiding krijgen, en logistieke ondersteuning. Ze moeten de vaccinatie ook registreren. In Vlaanderen wil dat zeggen dat ze toegang moeten krijgen tot Vaccinet.De Academiën steunen hun advies op de internationale ervaring, en de wetenschappelijke rapportering daarvan. In de UK, in Ierland, Frankrijk, Portugal, Canada en de Verenigde Staten kregen apothekers al langer de toelating vaccinaties tegen griep uit te voeren. De resultaten zijn positief.Apothekers moeten luidens het advies, voordat ze kunnen vaccineren, wel een korte - 'academische' - opleiding volgen. Die zou zes tot acht uur omvatten. De opleiding zou om de drie jaar worden herhaald.De opleiding omvat theoretische en praktische aspecten: samenstelling vaccins, toediening ervan, kennis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, steriel werken, allergische reacties en het erkennen ervan, basic life support bij anafylaxis,...VaccinatiegraadDe toelating om deze handeling te stellen moet, zo luidt het advies, ook duidelijk omschreven zijn "met indicatiestelling voor griepvaccinatie voor volwassenen behorend tot de risicogroepen volgens de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad". (Cursivering door ons.)De Academiën onderstrepen dat het oogmerk van het advies niet is om een shift te bewerkstelligen voor de griepvaccinatie van huisarts naar apotheker. De bedoeling is wel het verhogen van de vaccinatiegraad, in eerste instantie dan voor de griep, én het onderstrepen van het belang van vaccinatie.Daarvoor wordt ook verwezen naar de buitenlandse voorbeelden. In de UK verbeterde de vaccinatiegraad toen apothekers het griepvaccin mochten toedienen mede doordat tevens meer mensen zich lieten vaccineren door de huisarts.Uitbreiden?Vandeurzen stelde tevens een meer algemene vraag: of het wenselijk was om wetenschappelijk te onderzoeken of ook andere zorgberoepen dan huisartsen en verpleegkundigen (plus vroedvrouwen) in het algemeen vaccinaties kunnen toedienen - dus niet alleen tegen griep.Volgens de Academiën moet de mogelijkheid om dat uit te testen ook wettelijk worden geregeld - voor het geval dat "dit op een bepaald moment wenselijk zou zijn gegeven de epidemiologische context (...)".Maar de Academiën blijken dan wel nog in de eerste plaats te denken aan, specifiek, de apothekers.