...

Het blad legde zijn lezers acht stellingen voor. De hoogste score behaalde de toekomstige rol van de apotheker als gezondheidscoach. Maar liefst zes op de tien gaven hiervoor minstens 8/10. Zo vindt bijvoorbeeld 54,8% het een (heel) goed idee dat apothekers cholesterolmetingen zouden mogen doen. Slechts 13% is daar tegen gekant. En nog minder apothekers (8%) verwerpen de stelling dat de apotheker diabetespatiënten strikt zou opvolgen. Bijna de helft (47,3%) ziet zichzelf al griepvaccins toedienen, al vindt één op de vier dat helemaal geen goed plan. Detectietests voor dementie afnemen, vinden de apothekers niet zo evident: voorstanders (33,5%), tegenstanders (29,8%) en middenmoters (36,7%) vormen een mooi evenwicht.Uit de resultaten komt duidelijk naar voor dat de apotheker zichzelf nog altijd in de eerste plaats als verstrekker van geneesmiddelen ziet. Dat mag voor hem meer dan de helft van zijn takenpakket uitmaken. Maar het deel dat hij wil inruilen voor advies en coaching is niet min: gemiddeld 30%. Haat-liefde met de huisartsDe haat-liefde verhouding die al jaren tussen apothekers en huisartsen speelt, lijkt zich langzamerhand in de goede richting te keren. Zowat acht op de tien apothekers zeggen immers dat ze een (heel) goed contact hebben met de meeste huisartsen uit de regio. Slechts een minderheid geeft aan dat er nog een heel lange weg af te leggen is, maar de meeste apothekers lijken op goede voet te leven met de huisartsen. En toch is het niet allemaal peis en vree. Zo blijkt dat toch heel wat apothekers nog altijd het gevoel hebben dat ze door die huisartsen niet voor 'vol' worden aanzien: 40% van de Franstaligen en 32% van de Nederlandstaligen geeft dat aan. Zes op de tien apothekers vertellen dat de huisarts hen wel eens opbelt om advies. En als er gebeld wordt, dan zegt een overgrote meerderheid (76%) dat de huisarts dat advies ook volgt. Toch geeft maar liefst 83% van de Franstalige apothekers en 60% van de Nederlandstalige apothekers aan dat ze graag een beter contact zouden hebben met de huisartsen in hun regio.MFO kan beterAls het om het medisch-farmaceutisch overleg gaat: daar is nog werk aan de winkel. Over de reden waarom apothekers er niet aan deelnemen, spreekt deze enquête zich niet uit. Het zou kunnen liggen aan het feit dat er nog altijd geen fatsoenlijk budget voor dat doel naar de lokale projecten doorstroomt. Wel is het zo dat het MFO in Vlaanderen beter uitgerold is dan in Wallonië - dat vertaalt zich in 60% van de Vlaamse apothekers en 36% van de Franstalige apothekers dat er aan deelneemt.