...

Het project van het Imeldaziekenhuis onderzoekt en evalueert de rol van de klinisch apotheker in het voedingsbeleid. Concreet geven de apothekers de verpleegdiensten en andere zorgverstrekkers advies over voeding en toediening van medicatie aan patiten. Dat met als doel om de voeding en geneesmiddelen efficit, veilig en kosteneffectief in te zetten. Binnen het project wordt eerst de huidige praktijk onder de loep genomen. Daarna wordt gewerkt aan procedures en protocols in een multidisciplinair projectteam. De klinisch apotheker volgt de geselecteerde patiten individueel op en evalueert hen. De apotheker verstrekt advies en geeft waar nodig uitleg aan de patit zelf. Op die manier kan een kwalitatieve en veilige zorg aangepast aan de individuele noden van de patit worden geboden.Het project, dat momenteel op n afdeling loopt, zal mede dankzij deze prijs uitgebreid worden naar alle afdelingen van het Imeldaziekenhuis.Nieuwe perspectievenDe 'Baxter Belgian Award - Clinical Pharmacy' wordt om de twee jaar uitgereikt aan een Franstalig en een Nederlandstalig project, om op die manier nieuwe therapeutische perspectieven op medisch vlak te creen.Aan Franstalige kant ging de prijs naar de dagkliniek oncologie van het Centre Hospitalier de l'Abbaye et de Hesbaye van Seraing. Het project focust op het vroegtijdig detecteren van mogelijke medicamenteuze interacties omwille van de verschillende, vaak momentane behandelingen. Door die tijdig te herkennen of te voorkomen kan de levenskwaliteit van de kankerpatit gevoelig verbeteren.