...

De eerstelijnsorganisaties merken dat de samenwerkingsverbanden die zich aftekenen tussen de ziekenhuizen in de regio niet overeenkomen met de regionale logica. De huisartsenkringen en de SEL's zijn gezamenlijk zogenaamde eerstelijnszones aan het afbakenen. Maar de ziekenhuizen houden geen rekening met de ELZ of met de regionale zones.De huisartsenkringen van het overlegplatform groot Antwerpen en de SEL spreken in een open brief de hoop uit dat de ziekenhuizen mee met hen rond de tafel willen gaan zitten. Ze noteren nog enkele merkwaardige tendensen:Door de netwerkvorming neemt het transport van patiënten tussen ziekenhuizen toe. Vanuit de eerste lijn wijst men ook daar op mogelijke problemen.De eerstelijnsorganisaties menen dat het beter zou zijn te gaan voor een groot ziekenhuisnetwerk voor het hele arrondissement Antwerpen. Daarmee zou men de basiszorg in de tweede lijn lokaal goed kunnen uitbouwen en meteen de meer gespecialiseerde taken evenwichtiger kunnen verdelen.