...

Van de artsen verbonden aan ZNA keurde 96% de samenwerking goed, bij de GZA-groep was 83% pro. Eerder zetten de raden van bestuur en de medische raden van beide ziekenhuizen het licht al op groen. De samenwerking zal trapsgewijs opgebouwd worden: laboratoria, apotheken en ICT-systemen komen eerst. Een zorgstrategisch plan moet in 2017 het verdere looppad uittekenen. Zo zijn bijvoorbeeld gesprekken over een intense samenwerking in het domein van de anatomo-pathologie al ver gevorderd. De krachtenbundeling heeft betrekking op meer dan 3.000 bedden en meer dan duizend artsen verspreid over drie GZA-ziekenhuizen en negen ZNA-ziekenhuizen. Beide ziekenhuisgroepen zijn evenwaardig vertegenwoordigd in de nieuwe juridische structuur, een vzw die wordt aangestuurd door het 'dagelijks bestuur' met afgevaardigden uit beide ziekenhuisorganisaties.Ook buiten de vzw worden stappen naar verdere samenwerking gezet. Leden van beide organisaties zullen in de raad van bestuur van het partnerziekenhuis zetelen.De rusthuizen van GZA worden in een aparte structuur ondergebracht aangezien de nieuwe joint-venture zich toespitst op de ziekenhuisactiviteiten.