...

Het draaiboek moet het mogelijk maken snel en adequaat te reageren op de uitbraak van een epidemie van om het even welke infectieziekte. Het netwerk is vandaag in Antwerpen boven de doopvont gehouden en krijgt de naam 'Prepare', wat staat voor 'Platform for European Preparedness Against (Re-)emerging Epidemics'.Het platform zal onder meer adviezen formuleren voor de Europese commissie. Het efficiënt klinisch aanpakken van epidemieën is momenteel niet mogelijk, omdat de regelgeving verschillend is van land tot land. Enkele recente epidemieën, zoals de H1N1-grieppandemie van 2009, deden onderzoekers beseffen dat een Europees en zelfs wereldwijd kader nodig is om snel klinisch te reageren.