...

Precies 400 jaar geleden, in 1620, werd de Antwerpse artsenvereniging, Collegium Medicum Antverpiense opgericht als voorloper van de huidige Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (Karva). Directe aanleiding daartoe was de pestepidemie die sinds 1583 Antwerpen in haar greep had. Het Collegium wou de epidemie bestrijden en tegelijk haar beroepsbelangen verdedigen tegen kwakzalvers. Toen reeds ging dit gepaard met een filantropische bekommernis: kosteloze zorgverstrekking aan behoeftigen.Anno 2020 beleven we een nieuwe epidemie in onze streken en in de wereld. Daarom roept Karva ook een nieuw initiatief in het leven. De Antwerpse artsenverenging geeft financiële ondersteuning aan enkele projecten of organisaties begaan met de fysische, psychische of sociale gezondheidstoestand van kansarmen. De steun sluit volledig aan bij de oorspronkelijke en huidige doelstellingen van de vereniging. Met het oog op een sterkere en betere gezondheids- en welzijnszorg in de Antwerpse regio beoogt Karva de samenwerking te bevorderen tussen alle artsen, huisartsen en specialisten. Arts-leden van de vereniging droegen de organisaties voor. Ze geven daarmee een krachtig signaal van solidariteit in moeilijke tijden.Meer bepaald doneert Karva aan vier organisaties elk een som van 5.000 euro. Vooreerst is dat Ghapro-Violett, een organisatie die gezondheidszorg en hulpverlening aanbiedt aan sekswerkers. Deze groep wordt omwille van hun economisch precaire situatie nu dubbel getroffen door de covid-19 epidemie. Daarnaast is er Filet-Divers, een bruisend kansencentrum en sociale kruidenier. De organisatie zorgt tijdens de epidemie voor gratis voedselpakketten en bijkomende noodhulp aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Een derde vereniging die 5.000 euro ontvangt is Zenith. Zij zetten zich met heel veel vrijwilligers in voor de minstbedeelden, vooral voor kansarme gezinnen met schoolgaande kinderen. Tenslotte is er Onthaal Sint-Antonius van Padua. Deze organisatie zorgt voor een warm onthaal, voedselpakketten en steun aan kansarmen, zowel aan alleenstaanden als aan gezinnen met kinderen.