...

Elke winter wanneer het tennis-seizoen zich op gang trekt Down Under strijken ook de internationale media neer in Australië en zorgen spectaculaire tv-beel-den van vlammenzeeën voor headlines. Dit is bij deze jaarwisseling niet anders - alleen ogen de cijfers bij de start van dit nieuwe decennium niet fraai: meer dan elf miljoen hectaren land zijn door het vuur verwoest (dat is de oppervlakte van Bulgarije of drie keer België), honderden miljoenen dieren en dertig menselijke slachtoffers vielen al ten prooi aan de vlammenzeeën."In Groot Brisbane hebben we tot nog toe, gelukkig, niet teveel last van de branden", meldt de uit Antwerpen afkomstige dokter. "Wel hangt er soms heel wat rook in de lucht waardoor de zon en maan rood kleuren." Dat de bushfires de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden, daarover laat de huisarts geen twijfel bestaan: "We zien dezer dagen een pak meer patiënten die last hebben van astma en respiratoire infecties. Het is ook onaangenamer om buiten te sporten, net door de slechtere luchtkwaliteit en de hitte. Ook huidkankers komen hier (sowieso) meer voor."Australië wordt niet alleen getroffen door het vuur, maar ook door droogte en hitte. "Mijn schoonfamilie bestaat uit farmers in Narrabri, New South Wales (600 km zuidelijk van Yeronga, 500 km ten noordwesten van Sydney). Ze hebben al vier jaar niets meer kunnen oogsten door de aanhoudende droogte en hitte. Daar hebben ze geen bosbranden, maar er groeit ook gewoon niets meer." Het vuur heeft er met andere woorden niets om te verteren...Schoonfamilie, dat betekent dat doctor Tim zich intussen gesettled heeft in Australië? "Klopt. Na mijn studies en HIBO-opleiding in Antwerpen wilde ik iets avontuurlijker. Ik heb op twee plekken gesolliciteerd, de volgende dag werd ik al gebeld vanuit Australië met de vraag wanneer ik kon komen. Waarom Australië, zal je nu vragen. Ik ben een gepassioneerd duiker en was toen ook fan van de tv-serie Flying doctors, dus ben ik in 1999 naar Down Under getrokken als locum voor Australian Medical Association (AMA). Het land kampte toen immers met een groot tekort aan dokters in de outback en rekruteerde daarom volop artsen in Europa en Zuid-Afrika."Dr. Bresseleers werkte in eerste instantie in de Emergency Departments in Queensland, nadien was hij zelf een van The Flying Doctors. "Het ging vooral om slachtoffers van verkeersongevallen en op boerderijen in de outback die we met het Super King Air-vliegtuig naar Rockhampton of Brisbane vlogen voor behandeling. Daarna ben ik locums gaan doen voor AMA om huisartsen in de outback te vervangen. Tijdens een van die vervangingen, in Beaudesert (een uurtje ten zuiden van Brisbane en op een uur van de oostkust, EB), heb ik mijn latere echtgenote leren kennen."Als buitenlandse/Belgische arts kon ik indertijd vier jaar werken als temporary resident, vertelt Tim. "Als je hier permanent aan de slag wil blijven, moet je de nodige medical qualifications behalen. Ik had een partner, het leven hier beviel me, dus ben ik opnieuw gaan studeren en ben zelfs Australiër geworden."Dat betekent echter niet dat je eender waar een praktijk kan opstarten. "Als buitenlandse arts moet je eerst tien jaar in an area of need werken vooraleer je in een stad aan de slag mag. We zijn uiteindelijk 12 jaar in Beaudesert gebleven (waar hij dus zijn vrouw had leren kennen). Daar heb ik een praktijk opgestart. Maar dat is het platteland, hé: we woonden op een kleine farm met koeien, ons drinkwater kwam van watertanks, vuilnisophaling bestaat daar niet. Als arts doe je daar ook veel meer, gewoon omdat alles zo ver weg is."Het gezin verhuist uiteindelijk in 2012 naar de Greater Brisbane area. "In Yeronga heb ik een nieuwe praktijk opgericht. Intussen werken we hier met acht huisartsen, een groepspraktijk dus." In zo'n stedelijke omgeving verschilt de gezondheidszorg niet echt van wat we in België kennen, legt de Vlaamse Australiër uit. "Maar voor een consultatie bij een specialist zijn er in publieke ziekenhuizen lange wachtlijsten. Wie een privéverzekering heeft, kan sneller worden geholpen.""In al mijn jaren hier heb ik ervaren dat Australiërs zich gemakkelijk aan nieuwe situaties aanpassen. Ze zijn veerkrachtig en hebben een positieve kijk op het leven. Als ik rondom me kijk: zonnepanelen zijn heel populair, we gebruiken betere airconditioners, we proberen minder water te verbruiken, mensen kiezen planten die minder water nodig hebben en dergelijke. En allicht krijgen we een ander beleid dat meer rekening houdt met de klimaatverandering, zodat zulke bosbranden in de toekomst kunnen vermeden en/of voorkomen worden", stelt de arts.Eén ding wil Tim Bresseleers desgevraagd nog kwijt: de huidige situatie levert vooralsnog geen problemen op met de bevoorrading van geneesmiddelen.