...

In de provincie Antwerpen wordt 2,7% van de kinderen geboren met een congenitale afwijking. Dat komt overeen met het Europese gemiddelde, al wijkt de frequentie van sommige aandoeningen af van dit gemiddelde. Het Antwerpse registratieproject is uniek voor Vlaanderen.De provincie Antwerpen neemt deel aan het Eurocat-project. Sinds 1989 houdt het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen een register bij van aangeboren afwijkingen. Gevallen van spina bifida, gespleten lip en gehemelte, congenitale hartaandoeningen en trisomieën, bijvoorbeeld, worden systematisch bijgehouden volgens het Eurocat-systeem.Sinds het opstarten van de registratie in 1989 werden afwijkingen gerapporteerd bij 8.612 kinderen op in totaal 321.612 geboorten. Dat is een gemiddelde van 2,7%, wat overeenstemt met de rest van Europa. Wel is de samenstelling van de groep enigzins verschillend van wat men in andere landen ziet.• Afwijkingen van de ledematen, van het zenuwstelsel en het genitale stelsel ziet men wat vaker in het Antwerpse register in vergelijking met de andere Eurocat-registers. Een gespleten lip en craniosynostose komen ook meer voor.• Anomalieën van het hart, buikwanddefecten, en chromosoomafwijkingen komen wat minder voor.Heupdysplasie, syndactylie en huidafwijkingen vertonen een dalende trend, en polydactylie een stijgende. Het totale aantal afwijkingen blijft over de jaren heen stabiel.In verband met het voorkomen van neuralebuisdefecten voert Eurocat-Antwerpen ook al jaren een campagne om het gebruik van foliumzuur aan te moedigen.De bedoeling van Eurocat - of European surveillance of Congenital Anomalies - is om aangeboren afwijkingen goed op te volgen. Wanneer men een toename (een 'cluster') ziet, kan men op zoek gaan naar onderliggende oorzaken, bijvoorbeeld medicatie gebruikt tijdens de zwangerschap of milieufactoren. Zo zag men in 2007-2008 plots meer gevallen opduiken van een atriumseptumdefect. Maar die cluster bleek een artefact te zijn, te verklaren door een verandering in het rapporteringsysteem waardoor een nieuw ziekenhuis betrokken werd bij de gegevensuitwisseling. Een preventieve actie bleek niet nodig.Antwerpen is de enige Vlaamse provincie met een dergelijk registratiesysteem. In Wallonië is er ook een register dat Oost-Henegouwen en een gedeelte van Namen bestrijkt. Meer gegevens vindt u ook op http://www.eurocat-network.eu/.