...

Werden de deuren van de nieuwe wachtpost pas op 17 november officieel geopend, de wachtpost draaide op deze locatie sinds begin september. De eerste huisartsenwachtpost van Vlaanderen - die van Deurne-Borgerhout - bevestigt hiermee zijn pioniersrol. Het is een van de drie Vlaamse wachtposten (na die van Hasselt, en eigenlijk net voor die van Brugge) die dit jaar verhuisde naast de spoed van het lokale ziekenhuis. De nieuwe naam voor de wachtpost - Antwerpen Oost - sluit logisch aan op Antwerpen-Noord, Zuid en Centrum.De bedoeling van de overheid is dat wachtposten gaandeweg het hele grondgebied bedienen, en ook daar speelt Antwerpen-Oost in op het beleid. De huisartsenkring van Wommelgem-Borsbeek sluit zich aan bij Antwerpen-Oost. Met nog 13 à 14 huisartsen om de wachtdiensten te verdelen waren de gemeenten niet erg aantrekkelijk meer voor mogelijke nieuwe collega's.Een gemeenschappelijke locatie voor wachtpost en spoeddienst is vooral zinvol als ze een gezamenlijke ingangspoort hebben om de patiënt op te vangen. "Vandaag triëren we op de spoed de patiënten nog altijd op de klassieke manier", vertelt dr. Jean-Paul Sioen, diensthoofd van de spoed van AZ Monica. "We kunnen nu wel makkelijker patiënten suggereren dat de wachtpost hen even goed kan opvangen. Maar om een gemeenschappelijk ruimte in te richten waar deskundig personeel de patiënten opvangt en naar de spoed of de wachtpost doorverwijst, daarvoor ontbreken alsnog de middelen."Er wordt wel volop nagedacht over een triagesysteem, samen met de mensen van de Universiteit van Antwerpen die ook de lopende 1733-experimenten begeleiden - men hoopt het binnen afzienbare tijd te kunnen opstarten. Een sensibiliseringscampagne start bovendien in de komende weken om mensen die wachten op de spoed te informeren over het bestaande aanbod en hoe ze daar het best gebruik van maken.