...

Sedert 2007 kunnen AED's geplaatst worden in publieke plaatsen. Na Antwerpen en Brussel zijn de meeste AED's terug te vinden in Vlaams-Brabant (93), Oost-Vlaanderen (92) en Luik (91). Onderaan bengelen Namen (22), Luxemburg (34) en Waals-Brabant (45).Een circulaire van de Nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening omschrijft de plaatsen die zijn aangewezen voor externe AED's. Het gaat dan om justitiepaleizen, gevangenissen, ziekenhuizen, sportterreinen en fitnesscentra, KMO-zones en spoorwegstations. Opmerkelijk is dat de circulaire ook stelt dat apotheken, ingepland in stedelijke centra en herkenbaar door hun groen kruis, geschikte plaatsen zijn om AED's te plaatsen.