...

Met het rapport van het Kenniscentrum over artsen en burn-out nog vers in het geheugen is het onderwerp zeer actueel. Karva staat bekend om zijn sterke bijscholingen. De kring kan in dat verband bogen op een rijk verleden. Vooral de Geneeskundige Dagen van Antwerpen vormen een mooi uithangbord, maar ook het voorjaars- en najaarssymposium mogen er wezen. Op 10 december zullen acht sprekers het hebben over collega's die in nood (dreigen te) komen. Een aanrader.Artsen blijven mensen Karva-voorzitter Jean-Pierre Tricot: "De dienende functie van artsen maakt dat ze kwetsbaar zijn voor burn-out. "En dus hebben sommigen niet zozeer nood aan somatische verzorging, maar wel aan opvang en preventie van psychologische en maatschappelijke problemen."Zelf houdt Tricot zich bezig met de verdediging van claims tegen dokters. Hoe hij op dat thema kwam, lang voordat het KCE met zijn rapport uitpakte? "Uit medelijden met die artsen omdat ze meestal worden aangeklaagd wegens banaliteiten. "Maar klachten om een blauwe plek bijvoorbeeld kunnen lang doorwerken bji wie aangeklaagd wordt", weet hij. Preventie bestaat erin om in de eerste plaats met deze patiënten te blijven praten, de communicatie in de mate van het mogelijke open te houden.Paradoxaal?'Arts in nood' lijkt misschien wel een paradoxale titel: de dokter wordt altijd verondersteld om andermans noden te lenigen. Maar een arts blijft ook maar een mens, beklemtoont Tricot. Zijn dikwijls veeleisend en stresserend beroep stelt hem meer dan iemand anders bloot aan een chronische of acute noodtoestand. Dan loeren depressie, burn-out, afhankelijkheid, patiëntenclaims om de hoek.Een achttal sprekers werd bereid om gevonden deze problematiek toe te lichten, elk vanuit zijn specifieke kennis en ervaring. Moderatoren zijn Peter De Deyn, algemeen secretaris Karva en Eric Boydens, huisarts en expert burn-out. Na de koffiepauze worden ze afgelost door Tricot zelf en advocaat Rudi Vermeiren."Wellicht kunnen in de toekomst 'Senior in nood', 'Adolescent in nood' ook nog aan bod komen, blikt voorzitter Jean-Pierre Tricot al vooruit.