...

De traditionele behoedzaamheid en vaccinatieprogramma's hebben ervoor gezorgd dat we ons onmiskenbaar hebben gefocust op ouderen en mensen in levensgevaar of met verhoogd risico op complicaties. Uit een analyse op basis van een informaticamodel en ondersteund door de National Institutes of Health (NIH) blijkt evenwel dat de virale transmissie hoofdzakelijk plaatsvindt bij schoolgaande kinderen en werkende jongeren. Programma's die de vaccinatie van deze groepen zouden opdrijven, zouden het meest lonend zijn, besluiten de auteurs van deze studie. (referentie: Ndeffo Mbah ML et al. Vaccine).